KONSOLIDIMI I KAPACITETEVE LIGJZBATUESE NË SHQIPËRI - PAMECA V
Konsolidimi i Kapaciteteve Ligjzbatuese në Shqipëri është një projekt asistence teknike i financuar nga Bashkimi Evropian, i cili nëpërmjet ekspertizës së marrë nga Shtetet Anëtare të BE-së, do i vijë në ndihmë agjencive kryesore ligjzbatuese në Shqipëri në fushën e Drejtësisë dhe Punëve të Brendshme për ta sjellë më pranë standardeve të BE-së punën e përfituesve të projektit, sidomos të Policisë së Shtetit Shqiptar dhe Prokurorisë së Përgjithshme, të cilat janë përfitueset kryesore të projektit.

Lajmet e fundit

Në kuadër të Planit të Punës së PAMECA IV që synon të asistojë autoritetet shqiptare për të harmonizuar sistemin e sigurisë së kufijve shqiptar me konkluzionet e Këshillit të 2006, për Strategjinë e Menaxhimit të Integruar të Kufijve, EAGJ i PAMECA për MIK mori pjesë në sesionet e trajnimit gjatë … Lexo më shumë

A group of journalists from EU member states visited the Tirana RPD operational room as part of their trip to Albania to showcase the impact of IPA-funded programmes mainly in the rule of law area.

With the investment from the EU and technical and financial support by the PAMECA IV project, … Lexo më shumë

Në kuadër të Planit të Punës së PAMECA IV dhe veçanërisht Veprimtarisë 2.7 e cila parashikon shtjellimin e mëtejshëm të analizës së kriminalitetit, në fushën e korrupsionit, për të zhvilluar bashkëpunimin dhe koordinimin e brendshëm ndërmjet institucioneve, PAMECA IV organizoi Seminarin “Mbi efektet e pavlefshmërisë”, trajtuar sipas këndvështrimit të legjislacionit Shqiptar.

Seminari … Lexo më shumë

PAMECA IV, në bashkëpunim me Ministrinë e Brendshme të Italisë, organizoi dhe financoi një vizitë studimore në Romë, Itali për Policinë e Shtetit Shqiptar dhe Policinë e Kosovës duke kontribuar sërish në trajtimin dhe krijimin e mundësive për adresimin dhe trajtimin e çështjeve të terrorizmit dhe krimit të organizuar në … Lexo më shumë

Në kuadër të Planit të Punës, PAMECA IV ka organizuar një Vlerësim Schengen. Ky aktivitet është një iniciativë e përbashkët e PAMECA, OSBE Prezenca në Shqipëri dhe Drejtoria e Përgjithshme e Kufirit dhe Migracionit pranë Policisë së Shtetit.

Për këtë qëllim, është ngritur një Ekip Vlerësuesish, në përbërje të të cilit … Lexo më shumë

Në kuadrin e Komponentit 2, PAMECA IV organizoi një Seminar mbi “Mësimet e Nxjerra” në vijim të Ushtrimit praktik të “Dorëzimit të Kontrolluar” lidhur me trafikimin e armëve, të zhvilluar në Qershor 2016 me homologët Maqedonas.

Pjesëmarrës në këtë Seminar ishin Shefat e Sektorëve të Drejtorisë së Forcës së Posaçme Operacionale … Lexo më shumë