KONSOLIDIMI I KAPACITETEVE LIGJZBATUESE NË SHQIPËRI, MBËSHTETJE PËR MINISTRINË E PUNËVE TË BRENDSHME, POLICINË E SHTETIT DHE PROKURORINË - PAMECA V
Konsolidimi i Kapaciteteve Ligjzbatuese në Shqipëri është një projekt asistence teknike i financuar nga Bashkimi Evropian, i cili përmes ekspertizës së marrë nga Shtetet Anëtare të BE-së, do i vijë në ndihmë agjencive kryesore ligjzbatuese në Shqipëri në fushën e Drejtësisë dhe Punëve të Brendshme për të sjellë më pranë standardeve të BE-së punën e përfituesve të projektit, sidomos të Ministrisë së Punëve të Brendshme (MPB), Policisë së Shtetit (PSH) dhe Prokurorisë së Përgjithshme, të cilat janë institucionet kryesore përfituese të projektit.

Lajmet e fundit