KONSOLIDIMI I KAPACITETEVE LIGJZBATUESE NË SHQIPËRI, MBËSHTETJE PËR MINISTRINË E PUNËVE TË BRENDSHME, POLICINË E SHTETIT DHE PROKURORINË - PAMECA V
Konsolidimi i Kapaciteteve Ligjzbatuese në Shqipëri është një projekt asistence teknike i financuar nga Bashkimi Evropian, i cili përmes ekspertizës së marrë nga Shtetet Anëtare të BE-së, do i vijë në ndihmë agjencive kryesore ligjzbatuese në Shqipëri në fushën e Drejtësisë dhe Punëve të Brendshme për të sjellë më pranë standardeve të BE-së punën e përfituesve të projektit, sidomos të Ministrisë së Punëve të Brendshme (MPB), Policisë së Shtetit (PSH) dhe Prokurorisë së Përgjithshme, të cilat janë institucionet kryesore përfituese të projektit.
PUBLIC REQUEST FOR SERVICES - RMIS

Lajmet e fundit