Trajnim praktik mbi një rast konkret të luftës kundër krimit të organizuar.

file2-5-1

Trajnim praktik mbi një rast konkret të luftës kundër krimit të organizuar.

Një trajnim i hapur u organizua për 32 oficerë të policisë gjyqësore në nivel menaxhues, nga eksperti ndërkombëtar i PAMECA V, në 3 prill 019, pranë ambjenteve të Akademisë së Sigurisë.

Trajnimi u përqëndrua mbi një çështje konkrete të hetuar mbi trafikimin ndërkombëtar të drogës, e cila u prezantua dhe u diskutua me pjesëmarrësit, në lodhje me teknikat proaktive të përdorura dhe gjithashtu mbi procedurat e ndjekura për të aktivizuar bashkëpunimin ndërkombëtar midis strukturave të policisë dhe agjencive ligjzbatuese.

Ky aktivitet kishte për qëllim zgjerimin e mëtejshëm të njohurive të oficerëve të policisë gjyqësore mbi mënyrën se si të menaxhojnë sa më mire një çështje hetimore të krimit të organizuar dhe se si të planifikojnë dhe organizojnë procesin hetimor.

me shume foto …

 

 

/ @sq