Seminar Rajonal mbi ADN -së gjatë Procesit Hetimor

DNA3

Seminar Rajonal mbi ADN -së gjatë Procesit Hetimor

PAMECA V, në bashkëpunim me Sektorin e ADN-së të Institutit të Policisë Shkencore, organizoi seminarin e dytë rajonal mbi ekspertizën e ADN-së gjatë procesit hetimor në Vlorë me punonjësit e Policisë së Drejtorive të Policisë Lokale të Vlorës, Fierit, Beratit, Gjirokastrës dhe Komisariatit të Policisë Lushnje, Permet dhe Sarandë dhe prokurorët e Prokurorisë së Vlorës, Fierit, Beratit, Lushnjës, Gjirokastrës, Përmetit dhe Sarandës, më 4 prill 2019.

Kjo seminar u përqendrua në tema që lidhen me kornizën ligjore, rregulloret në lidhje me kërkesat për analizë të ADN-së, çështjet praktike në lidhje me profilet e përziera / të thjeshta të ADN-së, menaxhimin e skenës së krimit, koston e ekspertizës së ADN-së dhe njohjen ndërkombëtare të sektorit shqiptar të ADN-së. Të gjithë pjesëmarrësit u njohën me faktin se kërkesat për ekspertizë të ADN-së duhet të jenë të përshtatshme dhe të arsyeshme. Prokurorët dhe hetuesit e policisë duhet t’i japin përparësi kërkesave të tyre, bazuar në seriozitetin e rastit dhe nevojën për analizë të ADN-së. Një proces shkencor mund të ndërmerret sipas disa kërkesave dhe kushteve. Nëse këto kërkesa dhe kushte nuk do të merren parasysh, atëherë rezultati do të ishte nul. Për të shmangur çdo humbje kohe, para, informacion të gabuar dhe më shumë se çdo gjë, për të shmangur çdo ndotje të një vendi të krimit, të gjithë punonjësit e zbatimit të ligjit të përfshirë në një vend të caktuar të krimit duhet të jenë në përputhje me rregullat dhe procedurat standarde të zbatueshme për ruajtjen e vendit të krimit, mbledhjen dhe paketimin e provave, para se të dërgohet në Institutin e Policisë Shkencore për analizën e ADN-së.

me shume foto …

 

 

/ @sq