PAMECA V mban Raundin e Pestë të Trajnimit mbi Seancën Paraprake

ph3

PAMECA V mban Raundin e Pestë të Trajnimit mbi Seancën Paraprake

Më 26 dhe 27 qershor, PAMECA V në bashkëpunim të ngushtë me Shkollën e Magjistraturës dhe EURALIUS V zhvilloi sesionin e pestë të trajnimit për gjyqtarin e seancës paraprake. Trajnimi njohu gjyqtarët dhe prokurorët shqiptarë me aspektet praktike të seancës paraprake. Gjatë trajnimit, diskutimi u përqendrua në përvojën e deritanishme mbi seancën paraprake në gjykatat shqiptare dhe në modalitetet tjera gjyqësore të lidhura me këtë fazë procedurale.

Sesioni i pestë i trajnimit të seancës paraprake vjen si vijim i atyre të mëparshme, që shërbyen për të thelluar njohuritë profesionale të magjistratëve shqiptarë për të kryer një seancë paraprake  në kohë dhe me efikasitet.

me shume foto …

/ @sq