Konferencë mbi “Qasjen moderne për përmirësimin e integritetit në Policinë e Shtetit”

GJT_0649

Konferencë mbi “Qasjen moderne për përmirësimin e integritetit në Policinë e Shtetit”

Më 9 tetor 2019, Ministria e Brendshme, në bashkëpunim me Policinë e Shtetit Shqiptar, PAMECA V dhe Qendrën e Gjenevës për Qeverisjen e Sektorit të Sigurisë (DCAF), organizuan një Konferencë mbi Qasjen Moderne për të Përmirësuar Integritetin në Policinë e Shtetit Shqiptar. Kjo Konferencë mblodhi zyrtarë të niveleve të larta dhe përfaqësues të lartë nga Ministria e Drejtësisë, Ministria e Brendshme, Policia e Shtetit Shqiptar (PSH), Shërbimi për Çeshtjet e Brendshme dhe Ankesat (SHÇBA) dhe Komisioni i Vlerësimit të Jashtëm për Vetingun e Policisë, përfaqësues të Ambasadës të Mbretërisë Norvegjeze, Delegacioni i BE-së, Projektet IPA të BE-së në Shqipëri dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile, për të njoftuar krijimin e një Grupi Pune të Përbashkët të SHÇBA dhe PSH për të zbatuar analizën e vlerësimit të rrezikut mbi antikorrupsionin dhe shkeljet e tjera të integritetit që çojnë në një Plan Integriteti në Policinë e Shtetit Shqiptar, që do të mbështetet nga PAMECA V dhe DCAF.

Zëvendës Ministri i Brendshëm Z. Julian Hodaj, prezantoi qëllimin e aktivitetit dhe më pas ia dha fjalën Zëvendës Ministrit të Drejtësisë Znj. Fjoralbla Caka, Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit Z. Ardi Veliu, Drejtuesit të Bashkëpunimit në Delegacionin e BE në Tiranë Z. Mario Mariani, Zëvendës Ambasadorit të Ambasadës Norvegjeze, Znj. Jenny Sorvold, Drejtuesit të Programit të Policisë DCAF, Z. Paulo Costa dhe Drejtuesit të Ekipit të PAMECA V, Z. Carlo D`Achille.

Konferenca “Përqasja moderne për të përmirësuar integritetin në Policinë e Shtetit Shqiptar” trajtoi kontrastin e korrupsionit në agjencitë e zbatimit të ligjit, veçanërisht në Polici, si një rrugë e domosdoshme për të ndërtuar një institucion solid dhe forcuar besimin e publikut në agjencitë e zbatimit të ligjit. Konferenca ndihmoi për të arritur një kuptim solid të manifestimeve të ndryshme të korrupsionit policor si thelbësore për të përshtatur një qasje të duhur antikorrupsion dhe nxori në pah angazhimin e fortë të Ministrisë së Brendshme dhe Policisë Shqiptare për të zbatuar këtë qasje moderne.

Zëvendës Ministri i Brendshëm theksoi se forcimi i integritetit brenda strukturave të zbatimit të ligjit duhet të kanalizohet përmes proceseve kryesore, siç është verifikimi i oficerëve të zbatimit të ligjit në varësi të Ministrisë së Brendshme, sistemi arsimor dhe trajnimi i krijuar për të nxitur oficerëve të ardhshëm të Policisë së Shtetit rëndësinë e misionit të tyre, një sistem i qartë dhe i konsoliduar për kontrollin dhe monitorimin e performancës dhe integritetit të operacioneve të përditshme, për të siguruar që të gjitha nismat e marra janë të qëndrueshme.

Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit përcaktoi integritetin policor si një pikë kyçe për të gjitha institucionet e zbatimit të ligjit; Prandaj, është thelbësore të ndërtohen mekanizma që mund të parandalojnë, zbulojnë dhe ndëshkojnë korrupsionin, si dhe të nxisin një kulturë të integritetit në vend.

Z. Mario Marini, Drejtues i Bashkëpunimit të Delegacionit të BE në Shqipëri, theksoi rëndësinë e një zbatimi efektiv të politikave antikorrupsion në rrugën drejt integrimit në BE.

Drejtuesit e projektit PAMECA V dhe DCAF, theksuan gatishmërinë e tyre për të mbështetur Ministrinë e Brendshme dhe Policinë e Shtetit Shqiptar në hartimin dhe përfundimin e Planit të Veprimit të Integritetit dhe analizën e vlerësimit të rrezikut mbi praktikat e prirura ndaj korrupsionit, duke nënvizuar se ky do të jetë një proces i vazhdueshëm që duhet të azhurnohet rregullisht, nëse Institucioni Shqiptar dëshiron ta bëjë atë mjet efektiv për të rritur Integritetin e Policisë Shqiptare dhe besimin e qytetarëve shqiptarë në Zbatimin e Ligjit.

me shume foto …

 

 

/ @sq