PAMECA V organizoi trajnimin e pestë rajonal mbi ligjin për Anti-Mafia

2c

PAMECA V organizoi trajnimin e pestë rajonal mbi ligjin për Anti-Mafia

Raundi i pestë i trajnimit mbi ndryshimet e Ligjit për Anti-Mafia i organizuar nga PAMECA V si një aktivitet i përbashkët me EURALIUS dhe Shkollën e Magjistraturës u zhvillua në Vlorë në 14 dhe 15 Tetor 2019. Pavarësia e procedurave penale dhe procedurave mbi pasurinë, mjeteve hetimore që mund të përdoren në procedurat Anti – Mafia, problemet që rrjedhin nga ndarja e ardhshme e kompetencës, çështjet praktike, përvoja italiane në zbatimin e ligjit antimafia dhe masat parandaluese në frymën e gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut, ishin në fokus të këtij trajnimi dy ditor . Në trajnimin morën pjesë 35 gjyqtarë dhe prokurorë nga rrethet si Vlora, Lushnje, Berat dhe Fier. Qarqet për herë të parë do të përfshihen në zhvillimin e procedurave të pasurive; Prandaj, është e rëndësishme që të thellohen njohuritë e gjyqtarëve dhe prokurorëve në mënyrë që të sigurohet një kuptim më i mirë dhe rrjedhimisht një zbatim më i mirë në praktikë.

me shume foto …

 

 

/ @sq