PAMECA V organizoi trajnimin e gjashtë rajonal për Ligjin Anti-Mafia

Antimafia-1

PAMECA V organizoi trajnimin e gjashtë rajonal për Ligjin Anti-Mafia

Në funksion të forcimit dhe përhapjes së njohurive mbi ndryshimet e reja ligjore të Ligjit Antimafia, PAMECA V, në bashkëpunim të ngushtë me EURALIUS V dhe Shkollën e Magjistraturës, organizuan raundin e gjashtë të trajnimit rajonal, në 18 dhe 19 Nëntor në Shkodër.

Ky trajnim mblodhi sëbashku 41 gjyqtarë dhe prokurorë nga rrethet e Shkodrës, Lezhës, Kurbinit dhe Matit. Qarqet për herë të parë do të përfshihen në zhvillimin e procedurave të deklarimit të pasurive; Prandaj, është e rëndësishme për ta që të thellojnë njohuritë e tyre në mënyrë që të sigurojnë një kuptim dhe zbatim më të mirë në praktikë të këtij ligji. Trajnimi ka përfshirë disa tema kryesisht në lidhje me pavarësinë e procedimeve penal dhe pasuror, mjetet hetimore që përdoren në procedimet Anti-Mafia, çështje që rrjedhin nga ndarja e ardhshme e kompetencave, përvoja italiane në zbatimin e ligjit Anti-Mafia dhe masat parandaluese në pamja e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, të cilat u diskutuan gjatë këtij trajnimi dy ditor.

Ky trajnim shërbeu edhe për të shkëmbyer pikëpamje dhe përvojë praktike mbi problemet që duhet të hasen gjatë zbatimit të Ligjit Anti-Mafia dhe u pasua nga diskutime teknik shumë profesional dhe ndërveprues.

me shume foto …

 

 

/ @sq