Covid-19 – PAMECA V mbështet Policinë e Shtetit Shqiptar

web_n12

Covid-19 – PAMECA V mbështet Policinë e Shtetit Shqiptar

Më 22-23 Prill 2020, ne vijim të bashkëpunimit me Policinë e Shtetit për dhurimin e 3000 njësive me sterilizuesh duarsh (PSH), PAMECA V mundësoi shpërndarjen pajisjeve disinfektuese në Departamentin e Policisë Vendore (DPV) të Tiranës dhe DVP e

Departamentet e Policisë Kufitare dhe Migracionit të Durrësit dhe Vlorës.

Shpërndarja në këto rrethe u krye me koordinimin dhe në emër të PSH për t’iu përgjigjur nevojave të personelit policor të këtyre Drejtorive Vendore, për zbatimin e masave parandaluese kundër virusit Covid-19.

PAMECA V vlerëson së tepërmi mundësinë për të mbështetur dhe siguruar angazhimin e saj të vazhdueshëm për zhvillimin e një bashkëpunimi të frytshëm me rajonet gjatë kësaj kohe të vështirë.

 

 

/ @sq