Category: @sq

PamEur-3

Projekti PAMECA V organizoi fazën e tretë të trajnimit mbi "Gjyqtarin e Seancës Paraprake", më 3 deri më 4 dhjetor 2018. Trajnimi ishte një vazhdim ... Lexo më shumë
instat-2

Më 22 nëntor 2018, PAMECA V në bashkëpunim me UNODC organizoi një seminar mbi "Standardizimin dhe Institucionalizimin e Statistikave të Krimit", ku morën pjesë përfaqësues ... Lexo më shumë
Conf-1

Më 21 nëntor 2018, PAMECA V mbështeti Akademinë e Sigurisë në organizimin e Konferencës së Tretë Ndërkombëtare Shkencore mbi "Krimin Kompjuterik, Krimin Kibernetik dhe Sigurinë ... Lexo më shumë
DNA Pic

PAMECA V, në bashkëpunim të ngushtë me Sektorin e ADN-së së Institutit të Policisë Shkencore, organizoi një seminar një-ditor mbi ekspertizën e AND-së në procesin ... Lexo më shumë
JITS-2

Më 14-15 nëntor 2018, PAMECA V dhe Prezenca e OSBE-së në Shqipëri bashkë-organizuan seminarin për "Bashkëpunimin Gjyqësor Ndërkombëtar me Shtetet Anëtare të BE-së dhe Skuadrat ... Lexo më shumë
20181112_090215

PAMECA V organizoi një trajnim të hapur për 72 studentë të vitit të tretë Fakultetit të Sigurisë dhe Hetimit, Akademia e Sigurisë, në 12 nëntor ... Lexo më shumë
LogoPP

PAMECA V organizoi një kurs trajnimi mbi mjetet alternative të depërtimit të fshehtë për punonjësit e njësisë së depërtimit teknik të Forcës së Posaçme Operacionale, ... Lexo më shumë
6

Në 6 nëntor, PAMECA V organizoi një seminar në DPV Korçë i cili u ndoq nga 14 oficerë të policisë gjyqësore të Drejtorisë Vendore të ... Lexo më shumë
1

Më 3-4 Nëntor 2018, PAMECA V dhe EURALIUS V në bashkëpunim me Shkollën e Magjistraturës organizuan raundin e tretë të trajnimit për ndryshimet për ligin ... Lexo më shumë
DSC_7752

Gjatë muajit tetor 2018, PAMECA V organizoi disa evente informuese në mbështetje të modelit të Partneritetit të Shërbimit Social Shkollë-Polici me Zyrtarët e Linjës së ... Lexo më shumë