Category: @sq

w1

PAMECA përfundoi pjesën e parë të një misioni dhjetë-ditor për vlerësimin e situatës aktuale në lidhje me modelin dhe praktikat e analizës së riskut në ... Lexo më shumë

Trafikimi i Qenieve Njerëzore dhe Kontrabanda e Njerëzve ishte tema e Trajnimit Rajonal të organizuar nga PAMECA V që u mbajt në Sarandë, me pjesëmarrjen ... Lexo më shumë
ph3

Më 26 dhe 27 qershor, PAMECA V në bashkëpunim të ngushtë me ... Lexo më shumë
A0012

Në 19 qershor 2019, PAMECA V organizoi një trajnim ku morën pjesë 95 studentë të vitit të dytë të Fakultetit të Sigurisë dhe Hetimit, Akademia ... Lexo më shumë
WL1

PAMECA V organizoi një trajnim rajonal në Korçë më 12-13 qershor 2019. Përveç pranisë së pjesëmarrësve nga Drejtoritë e Policisë Lokale dhe Komisariatet e Korçës ... Lexo më shumë
joc_t1

Sot, në 11 qershor, PAMECA V dhe Kolegji Profesional i Lartë i Policisë, Akademia e Sigurisë, përfunduan modulin e katërt dhe të fundit të aktivitetit ... Lexo më shumë
56353

Më 3 qershor 2019, PAMECA V në bashkëpunim me Shkollën e Magjistraturës dhe EURALIUS V zhvilloi sesionin e katërt të trajnimit për gjyqtarin e seancës ... Lexo më shumë
71671

PAMECA V dhe Kolegji Profesional i Lartë “Kolegji i Policisë”, Akademia e Sigurisë, organizuan së bashku modulin e tretë të aktivitetit simulues për Kontrollin e ... Lexo më shumë
Vlora1

Në 28 maj 2019, PAMECA V organizoi seminarin e dytë vendor mbi teknikat proaktive hetimore, duke përdorur një rast studimi si dhe duke u fokusuar ... Lexo më shumë
LogoPP

Në kuadrin e angazhimit të vazhdueshëm në promovimin e përdorimit të mjeteve të posaçme hetimore  në procedimet e hetimit të krimeve të rënda, PAMECA V ... Lexo më shumë