Category: @sq

1-Vinc

Nga 21 janari deri më 8 shkurt 2019, PAMECA V në bashkëpunim të ngushtë me Shefin e Sektorit të Policimit në Komunitet të PSH, përfaqësuesit ... Lexo më shumë
1

Më 31 janar-1 shkurt 2019, PAMECA V organizoi një seminar trajnues dy-ditor mbi auditimin e performancës së drejtorive buxhetore dhe të financave, i cili mblodhi ... Lexo më shumë
Sports-4

Më 28 janar 2019, u mblodhën drejtorët dhe zëvendësdrejtorët e departamenteve e drejtorive të Policisë qendrore dhe vendore dhe të njësisë së ndërhyrjes së shpejtë ... Lexo më shumë
EC13

PAMECA V në bashkëpunim me Shkollën e Magjistraturës dhe Akademinë e Sigurisë, organizoi një seminar mbi krimin mjedisor, i cili synonte të saktësonte kuadrin ligjor ... Lexo më shumë

PAMECA V zhvilloi një kurs-trajnimi 5-ditor për 12 punonjës të Njësisë së Vëzhgimit të Forcës së Posaçme Operacionale (FPO). Trajnimi u drejtua nga Eksperti Afatgjatë ... Lexo më shumë
file1-2

/ @sq
  Eksperti Junior Ndërkombëtar për Krimin e Organizuar në PAMECA V mbajti një trajnim për studentët e Fakultetit të Sigurisë dhe Hetimit, Akademia e Sigurisë, në ... Lexo më shumë
AE5

Më 15 janar, PAMECA V në bashkëpunim me EURALIUS V dhe Shkollën e Magjistraturës organizuan Trajnimin për Dëshminë Atipike, ku morën pjesë 30 gjyqtarë dhe ... Lexo më shumë
sht

PAMECA V, zhvilloi një trajnim praktik dedikuar teknikave të qitjes për Njësitë e Vëzhgimit të Forcës së Posaçme Operacionale, në datat 10-14 Dhjetor 2018. Kursi i ... Lexo më shumë
fier-2

Në 13 dhjetor 2018, Eksperti Ndërkombëtar për Krimin e Organizuar të PAMECA V organizoi një seminar për oficerët e policisë gjyqësore të Drejtorisë Vendore të ... Lexo më shumë
Donor-2

Më 13 dhjetor 2018, PAMECA V në bashkëpunim me Plicinë e Shtetit organizoi një takim koordinues të donatorëve mbi "Prezantimin e Programit Vjetor të Trajnimit ... Lexo më shumë