Category: @sq

MoI IP 1

06

Jul2021
Adresimi i korrupsionit tek agjencitë ligjzbatuese, është i domosdoshëm për të ndërtuar një institucion të fortë dhe për të rritur besimin tek këto agjenci. Forcimi ... Read More
IP tirane 3

23

Jun2021
Në 22 qershor 2021, PAMECA V dhe DCAF (Qendra e Gjenevës për Qeverisje në Sektorin e Sigurisë) organizoi në Tiranë raundin e fundit të takimeve ... Read More
pt1

17

Jun2021
Statistikat luajnë një rol thelbësor në sistemin e drejtësisë penale. Ato japin instrumentet e duhura për kërkime në fushën e sistemit të drejtësisë penale, luajnë ... Read More
DIA_NBI1

14

Jun2021
Një trajnim operativ 5-ditor për 27 hetues shqiptarë të BKH (Byroja Kombëtare e Hetimit), u finalizua në 11 qershor 2021. Hetuesit, të shoqëruar gjatë ditës së ... Read More
ip1

14

Jun2021
PAMECA V, DCAF (Qendra e Gjenevës për Qeverisjen e Sektorit të Sigurisë) dhe Policia e Shtetit organizuan raundin e dytë të takimeve rajonale mbi zbatimin ... Read More

14

Jun2021
PAMECA V zhvilloi me sukses trajnimin dy-javor për përdorimin e programit kompjuterik "i2Analyst's Notebook" për tetë analistë të Policisë së Shtetit, që punojnë në nivelin ... Read More
MoI IP 2

09

Jun2021
Masat anti-korrupsion përfshijnë veprime parandaluese të cilat i ulin shtysat dhe mundësitë për korrupsion dhe sjellje të tjera joetike mes punonjësve të agjencive ligj zbatuese. ... Read More
Training_S

24

May2021
PAMECA V organizoi dhe zhvilloi një kurs-trajnimi 5-ditor më datat 17 -21 Maj 2021 për 10 punonjës të Njësisë së Vëzhgimit të Drejtorisë së Forcës ... Read More
lom

11

May2021
 PAMECA V zhvilloi një kurs trajnimi praktik mbi krimin kompjuterik për Njësinë e Krimit Kompjuterik të Drejtorisë së Hetimit. Trajnimi u zhvillua nga një ekspert ... Read More

15

Apr2021
Me qëllim mbështetjen e zbatimit të mekanizmave ligjorë për të luftuar pasuritë e krimit të organizuar që rrjedhin nga burimet e paligjshme, PAMECA V në ... Read More