Category: @sq

Eurojust-1

Në zbatim të një prej objektivave parësorë të projektit, që synon ... Lexo më shumë
Cyber-1

Më 7 maj 2019, PAMECA V zhvilloi sesionin e dytë të trajnimit mbi “Hetimin në renë informatike dhe Web-I i fshehtë, përvetësimin e provave, çështjet ... Lexo më shumë
c-1

 Më 24 prill 2019, PAMECA V zhvilloi trajnimin mbi "Hetimin në renë informatike dhe Web-I i fshehtë, përvetësimin e provave, çështjet kryesore dhe sfidat e ... Lexo më shumë
LogoPP

PAMECA V zhvilloi një kurs trajnimi 5-ditor më 15-19 Prill 2019, për 15 punonjës të Njësisë së Vëzhgimit të Forcës së Posaçme Operacionale (FPO). Trajnimi ... Lexo më shumë
file1-9

Në 10 prill 2019, PAMECA V organizoi një seminar mbi teknikat proaktive hetimore, duke përdorur një përqasje të rasteve konkrete si dhe duke diskutuar mbi ... Lexo më shumë
DNA3

PAMECA V, në bashkëpunim me Sektorin e ADN-së të Institutit të Policisë Shkencore, organizoi seminarin e dytë rajonal mbi ekspertizën e ADN-së gjatë procesit hetimor ... Lexo më shumë
file2-5-1

Një trajnim i hapur u organizua për 32 oficerë të policisë gjyqësore në nivel menaxhues, nga eksperti ndërkombëtar i PAMECA V, në 3 prill 019, ... Lexo më shumë
Shkodra-1

PAMECA V organizoi dy seminare trajnuese në Shkodër më 2-3 prill dhe në Vlorë më 4-5 prill 2019 mbi "Gratë në udhëheqje". Përveç pranisë së ... Lexo më shumë
Anti-Mafia-1

Me qëllim forcimin dhe përhapjen e njohurive mbi ndryshimet e reja Anti-mafia, PAMECA V organizoi raundin e katërt të trajnimit për këtë çështje më 25 ... Lexo më shumë
Audit-1

Më 28-29 mars 2019, PAMECA V organizoi seminarin e dytë dy ditor të trajnimit për auditimin e performancës së drejtorive të buxhetit dhe financës, ku ... Lexo më shumë