Category: @sq

training

Më 29 qershor 2020, PAMECA V në bashkëpunim me Shkollën e Magjistraturës dhe EURALIUS V organizuan trajnimin e tetë rajonal për disa ndryshime në ligjin ... Lexo më shumë
2574

Në përfundim të realizimit të Video Trajnuese me temë: “Risqet nga fenomeni i korrupsionit në agjencitë ligjzbatuese shqiptare, nga një qasje operacionale; përhapja, ndikimi, strategji”, ... Lexo më shumë
ipm

Më 19 qershor 2020, PAMECA V dhe DCAF (Qendra e Gjenevës për Qeverisjen e Sektorit të Sigurisë) organizuan një takim online (për shkak të masave ... Lexo më shumë
IMG_8703

PAMECA V organizoi ciklin e tretë të trajnimit me temë "Etika e Policisë dhe Fenomeni i Korrupsionit", më 15 qershor 2020, përfituesit e të cilit ... Lexo më shumë
5

Më 8 qershor 2020, ekspertët ndërkombëtarë të projektit PAMECA V për krimin e organizuar mbajtën një trajnim me temë "Kuadri ligjor dhe teknikat operacionale në ... Lexo më shumë
foto_5

Më 2 qershor 2020, PAMECA V në bashkëpunim me Shkollën e Magjistraturës dhe EURALIUS V organizuan trajnimin e shtatë rajonal për disa ndryshime në ligjin ... Lexo më shumë
T1

PAMECA V në bashkëpunim me Prokurorinë kundër Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit (SPAK) organizuan një Trajnim të Trajnerëve (TT) online, në temën "Risqet nga Fenomeni ... Lexo më shumë
web_n12

Më 22-23 Prill 2020, ne vijim të bashkëpunimit me Policinë e Shtetit për dhurimin e 3000 njësive me sterilizuesh duarsh (PSH), PAMECA V mundësoi shpërndarjen ... Lexo më shumë
ALB_200422_02

Më 21-22 prill 2020, PAMECA V dhe DCAF (Qendra e Gjenevës për Qeverisjen e Sektorit të Sigurisë) organizuan 2 takime online (për shkak të masave ... Lexo më shumë
DSC_5A

Sot në 22.04.2020, PAMECA V në bashkëpunim me dhe në emër të EUD dhuroi 3000 pajisje sterilizues duarsh për Policinë e Shtetit (PSH), për të ... Lexo më shumë