Category: @sq

joc438

Në 6 qershor, 2018 PAMECA V organizoi nje trajnim ku morën pjesë tetëdhjetë studentë të Fakultetit të Sigurisë dhe Hetimit, Akademia e Sigurisë. Qëllimi i ... Lexo më shumë
ASM1

 Më 31 maj 2018, PAMECA V inicioi një tryezë të rrumbullakët midis Shkollës së Magjistraturës dhe Akademisë së Sigurisë, për të diskutuar mbi bashkëpunimin e ... Lexo më shumë
6

Në datat 21-24 maj 2018, PAMECA V, PKM dhe OSBE kryen një mision të përbashkët katër ditor për vlerësimin e kufirit jeshil përgjatë kufirit ndërmjet ... Lexo më shumë
3754

Në 22 dhe 23 maj 2018, PAMECA V organizoi një trajnim dy- ditor pranë ambjenteve të Drejtorisë Vendore të Policisë Elbasan ku morën pjesë 12 ... Lexo më shumë
cl1

Në javën 14 - 18 maj 2018, PAMECA V organizoi disa trajnime rajonale për të siguruar ekspertizën e nevojshme për të forcuar kapacitetet profesionale të ... Lexo më shumë
DSC_7502

Një total prej 86 studentësh të Fakultetit të Sigurisë dhe Hetimit, Akademia e Sigurisë, ndoqën trajnimin mbi “Metodat e organizimit të grupit dhe procesit hetimor, ... Lexo më shumë
GS1

Më datën 10 Maj 2018, Eksperti Afat Gjatë i PAMECA V, Z. Giovanni Paqua zhvilloi nje takim pune me Komandantin e Gardës së Republikës së ... Lexo më shumë
LM4

Gjatë javës 7 – 11 May 2018, PAMECA V rekrutoi një ekspert afatshkurtër, znj. Lucia Muscari, shefe e Zyrës së Shtypit të Policisë së Shtetit ... Lexo më shumë
EU_V_2

Projekti PAMECA V u bë pjesë e Aktivitetit ‘EU Village’ në Sheshin Skënderbej, i cili u zhvillua nga Delegacioni i Bashkimit Europian në Shqipëri, në ... Lexo më shumë
GPO_T3

Qëllimi i këtij seminari të mbajtur në 23 prill 2018 në bashkëpunim me Projektin SANCAS, ishte prezantimi i kuadrit ligjor për ngritjen e Skuadrave të ... Lexo më shumë