Category: @sq

IMG-20170912-WA0001

14

Sep2017
Në kuadër të Komponentit 1 të Projektit PAMECA, veçanërisht Veprimtarisë 1.2 “Mbështetje për forcimin e kapaciteteve hetimore të autoriteteve ligjzbatuese”Prokurori Ekspert Afatgjatë për Krimin e ... Lexo më shumë
2

21

Jul2017
“Albanian State Police (ASP)/Border and Migration and Italian State Police/Guardia di Finanza and Border Police representatives held a working meeting on border and migration matters ... Lexo më shumë
IBM_BR

23

Mar2017
Në kuadër të Planit të Punës së PAMECA IV që synon të asistojë autoritetet shqiptare për të harmonizuar sistemin e sigurisë së kufijve shqiptar me ... Lexo më shumë
OR3

27

Feb2017
A group of journalists from EU member states visited the Tirana RPD operational room as part of their trip to Albania to showcase the impact ... Lexo më shumë
inv_eff

23

Feb2017
Në kuadër të Planit të Punës së PAMECA IV dhe veçanërisht Veprimtarisë 2.7 e cila parashikon shtjellimin e mëtejshëm të analizës së kriminalitetit, në fushën ... Lexo më shumë

02

Feb2017
PAMECA IV, në bashkëpunim me Ministrinë e Brendshme të Italisë, organizoi dhe financoi një vizitë studimore në Romë, Itali për Policinë e Shtetit Shqiptar dhe ... Lexo më shumë
EBE3

24

Jan2017
Në kuadër të Planit të Punës, PAMECA IV ka organizuar një Vlerësim Schengen. Ky aktivitet është një iniciativë e përbashkët e PAMECA, OSBE Prezenca në ... Lexo më shumë
120037

20

Jan2017
Në kuadrin e Komponentit 2, PAMECA IV organizoi një Seminar mbi “Mësimet e Nxjerra” në vijim të Ushtrimit praktik të “Dorëzimit të Kontrolluar” lidhur me ... Lexo më shumë
BSM2

16

Jan2017
Në kuadër të Planit të Punës së PAMECA IV që synon të asistojë autoritetet shqiptare për të harmonizuar sistemin e sigurisë së kufijve shqiptar me ... Lexo më shumë
IMG-20161206-WA0005

07

Dec2016
The Team Leader of PAMECA IV, Mr. Butini, accompanied the Albanian State Police Director, Executive Leader Çako to the annual Foro di Roma, an event ... Lexo më shumë