Category: @sq

1

16

Oct2020
Në funksion të mbështetjes së dhënë për përfituesit e saj, PAMECA V finalizoi më 13 - 14 Tetor ... Read More
scm 2

24

Sep2020
Në 23 Shtator 2020, PAMECA V zhvilloi Takimin e Shtatë të Bordit të Palëve të Interesit, me pjesëmarrjen e përfituesve kryesorë: Ministria e Brendshme, Policia ... Read More
donation

28

Jul2020
PAMECA V në bashkëpunim me dhe në emër të Delegacionit të Bashkimit Evropian kyeu një dhurim të dytë për Policinë e Shtetit në luftën kundër ... Read More
training

30

Jun2020
Më 29 qershor 2020, PAMECA V në bashkëpunim me Shkollën e Magjistraturës dhe EURALIUS V organizuan trajnimin e tetë rajonal për disa ndryshime në ligjin ... Read More
2574

29

Jun2020
Në përfundim të realizimit të Video Trajnuese me temë: “Risqet nga fenomeni i korrupsionit në agjencitë ligjzbatuese shqiptare, nga një qasje operacionale; përhapja, ndikimi, strategji”, ... Read More
ipm

22

Jun2020
Më 19 qershor 2020, PAMECA V dhe DCAF (Qendra e Gjenevës për Qeverisjen e Sektorit të Sigurisë) organizuan një takim online (për shkak të masave ... Read More
IMG_8703

17

Jun2020
PAMECA V organizoi ciklin e tretë të trajnimit me temë "Etika e Policisë dhe Fenomeni i Korrupsionit", më 15 qershor 2020, përfituesit e të cilit ... Read More
5

12

Jun2020
Më 8 qershor 2020, ekspertët ndërkombëtarë të projektit PAMECA V për krimin e organizuar mbajtën një trajnim me temë "Kuadri ligjor dhe teknikat operacionale në ... Read More
foto_5

08

Jun2020
Më 2 qershor 2020, PAMECA V në bashkëpunim me Shkollën e Magjistraturës dhe EURALIUS V organizuan trajnimin e shtatë rajonal për disa ndryshime në ligjin ... Read More
T1

07

May2020
PAMECA V në bashkëpunim me Prokurorinë kundër Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit (SPAK) organizuan një Trajnim të Trajnerëve (TT) online, në temën "Risqet nga Fenomeni ... Read More