Category: @sq

photo1

03

Dec2019
Pjesëmarrësit u ndanë në tre grupe, ku secili grup ndoqi një trajnim një-javor. Ata u trajnuan mbi teknikat bazë të vëzhgimit në këmbë dhe me makinë, ... Read More
Antimafia-1

20

Nov2019
Në funksion të forcimit dhe përhapjes së njohurive mbi ndryshimet e reja ligjore të Ligjit Antimafia, PAMECA V, në bashkëpunim të ngushtë me EURALIUS V ... Read More
Selec-1

16

Nov2019
Seminari rajonal mbi Konventën e Palermos si një mjet i shpejtë në luftën kundër trafikut të drogës u mbajt në ambientet e SELEC-it në Bukuresht ... Read More
IMG_1833

16

Nov2019
PAMECA V zhvilloi një trajnim me temë “Planifikimi paraprak i procesit hetimor; metoda dhe strategji për mbledhjen, menaxhimin dhe përdorimin efektiv të informacionit kriminal”, në ... Read More
Bari 2

30

Oct2019
Lufta kundër krimit transnacional është një nga sfidat kryesore të autoriteteve gjyqësore Shqiptare. Bashkëpunimi dhe bashkërendimi ndërmjet autoriteteve gjyqësore të Shteteve të ndryshme gjate kryerjes ... Read More
IMG_1243

18

Oct2019
PAMECA V mbajti një trajnim në Shkoder, me temë "Teknikat operative mbi kontrollin e lokaleve dhe personave; Përgjimi i telekomuniimeve; Teknikat më të fundit hetimore ... Read More
2c

17

Oct2019
Raundi i pestë i trajnimit mbi ndryshimet e Ligjit për Anti-Mafia i organizuar nga PAMECA V si një aktivitet i përbashkët me EURALIUS dhe Shkollën ... Read More
Int1

17

Oct2019
PAMECA V dhe DCAF (Qendra e Gjenevës për Qeverisjen e Sektorit të Sigurisë) organizuan një trajnim dy-ditor mbi " Qasjen moderne për përmirësimin e integritetit ... Read More
GJT_0649

11

Oct2019
Më 9 tetor 2019, Ministria e Brendshme, në bashkëpunim me Policinë e Shtetit Shqiptar, PAMECA V dhe Qendrën e Gjenevës për Qeverisjen e Sektorit të ... Read More
LogoPP

30

Sep2019
PAMECA V mundësoi pjesëmarrjen e Shefit të Sektorit të Daktiloskopisë së Institutit të Policisë Shkencore të Policisë së Shtetit në Takimin Vjetor të Grupit Punues ... Read More