Jetëshkrimi i Drejtuesit të Ekipit

Carlo D’Achille
Drejtuesi i Ekipit