Konferencë Ndërkombëtarë mbi Bashkëpunimin Gjyqësor e Policor në Luftën kundër Krimit të Organizuar Ndërkombëtarë

OCC_3

Konferencë Ndërkombëtarë mbi Bashkëpunimin Gjyqësor e Policor në Luftën kundër Krimit të Organizuar Ndërkombëtarë

Më 14 Shkurt 2018, PAMECA V organizoi një konferencë ndërkombëtare lidhur me “Bashkëpunimin gjyqësor dhe policor në luftën kundër krimit të organizuar trans-nacional“. Kjo konferencë mblodhi zyrtarë të lartë nga Ministria e Brendshme, Policia e Shtetit Shqiptar dhe Prokuroritë.

Paneli u kryesua nga Drejtuesi i Projektit të PAMECA V, Z. Carlo D`Achille dhe bashkë-kryesua nga Zëvendës Drejtuesi i Projektit, Z. Carmine Pirozzoli.

Kjo konferencë theksoi rëndësinë e bashkëpunimit midis policisë dhe prokurorisë dhe autoriteteve të tjera në zbulimin, hetimin dhe ndjekjen penale të rasteve të krimit të organizuar, sfidat ndërkombëtare në luftën kundër krimit të organizuar duke i kushtuar vëmendje të veçantë viktimave të këtyre krimeve.

Konferenca u paraqit në dy pjesë kryesore. Në pjesën e parë, PAMECA priti Zëvendësministrin e Brendshëm, Besfort Llamallari, Drejtorin e sapo emëruar të Policisë së Shtetit, Z. Ardi Veliu, Drejtorin e Përgjithshëm të Departamentit të Hetimeve Krimin e Organizuar dhe Krimet e Rënda, Z. Idajet Faskaj, Drejtuesin e Operacioneve pranë Delegaciont të BE, Z. Stephen Stork dhe Zëvendësdrejtori i Policisë së Shtetit Italian, Z. Nicolo D`Angelo ndër folësit e panelit. Në pjesën e dytë, Shefi i Prokurorit të Firences të Z. Giuseppe Creazzo, Udhëheqësi i Prokurorisë së Aquilla, Z. Michele Renzo, Drejtori i Krimit të Krimit dhe Krimit të Organizuar në Interpol, Z. Zoltan Nagy, Prokurori i Lidhjes (Ambasada Franceze në Beograd), Z. Pierre Bellet, Prokurorja Ndërlidhëse dhe Drejtori i Jurisdiksionit dhe Punëve të Jashtme dhe Drejtori i Marrëdhënieve Juridiksionale me Jashtë, Z. Arqile Koça mbajtën fjalimet e tyre.

Folësit shqiptarë të Konferencës vlerësuan bashkëpunimin me PAMECA e rekomandimet e projektit në dokumentin më të fundit strategjik dhe politik të Ministrisë së Brendshme – projektligji i ri ligjor “Forca e Ligjit”; bashkëpunimin me Policinë Shqiptare në luftën kundër kultivimit të kanabisit në Shqipëri. Z. Llamallari, Zëvendësministri i Brendshëm, inkurajoi bashkëpunimin me projektin dhe theksoi se Shqipëria po përballet me sfida në luftën kundër krimit të organizuar trans-nacional. Z. Llamallari the se kërkohet koordinim i menjëhershëm midis institucioneve shqiptare që adresojnë krimin e organizuar përgatitje ndaj fenomenit të globalizimin.

Kolegët italianë, përshkruan karakteristikat e krimit të organizuar italian dhe bashkëpunimin shqiptaro-shqiptar në vitet e fundit. Z. D`Angelo dhe z. Creazzo, përmendën faktin se Italia ka përjetuar forma të “sulmeve tipike mafioze të krimit të organizuar ndaj zyrtarëve të lartë të policisë dhe drejtësisë”. Ndërsa krimi i organizuar u bë më i sofistikuar, edhe legjislacioni përkatës u përshtat për të trajtuar këto organizime kriminale. Gjatë kalimit të viteve, rrjeti i krimit të organizuar bashkëpunues vazhdoi të rritet me shpejtësi. Vendet fqinje evropiane filluan të bashkëpunonin dhe e shkëmbenin informacione të nevojshëm që çonte në hetime të përbashkëta, për të kontrolluar dhe menaxhuar krimin e organizuar trans-nacional.

Shembuj konkretë, statistika të fundit, u demonstruan për të treguar sa shpejt dhe sa i sofistikuar paraqitet në ditët e sotme format e ndryshme të krimit të organizuar. Statistikat gjithashtu pasqyruan bashkëpunimin përmes EUROPOL vendet e BE, duke përfshirë Shqipërinë si mjaft aktive. Shumë e rëndësishme në ditët e sotme është hetimi financiar dhe analiza e veprave kriminale nga palët si një zhvillim i ri për të pasur sukses në punën e EUROPOL-it.

Folësit sollën në vëmendje hartimin e një kuadri ligjor në vende të ndryshme (Itali, Francë dhe Shqipëri) që çuan në përmirësimin e metodave të bashkëpunimit midis këtyre vendeve. Z. Creazzo dhe Z. Renzi përmendën që pas vitit 1992, shumë marrëveshje të përbashkëta janë lidhur midis Italisë dhe Shqipërisë, duke synuar luftën ndaj llojeve të ndryshme të krimit të organizuar. Së fundmi, Z. Piere Bellet, ndau përvojën Franceze në metodat e përbashkëta të ekipeve hetimore (policia gjyqësore dhe kufitare).

Kjo Konferencë u prit mjaft mirë nga të gjithë pjesëmarrësit.

me shume foto …

 

 

 

/ @sq