Seminar mbi “Krimin Mjedisor” – Rritje e Ndërgjegjësimit

EC13

Seminar mbi “Krimin Mjedisor” – Rritje e Ndërgjegjësimit

PAMECA V në bashkëpunim me Shkollën e Magjistraturës dhe Akademinë e Sigurisë, organizoi një seminar mbi krimin mjedisor, i cili synonte të saktësonte kuadrin ligjor dhe të rriste ndërgjegjësimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve mbi natyrën e këtyre krimeve, duke I nxitur ata për të kryer një numër më të lartë hetimesh dhe procedimesh penale. Duke ftuar gjyqtarë, prokurorë, oficerë policie, përfaqësues të Ministrisë se Mjedisit, ekspertë të shquar në këtë fushë, Projekti u përpoq që të prekte të gjitha aspektet e punës praktike dhe bashkëpunimit ndërmjet institucioneve.

me shume photo …

 

 

/ @sq