Lajme

IBM_BR
Në kuadër të Planit të Punës së PAMECA IV që synon të asistojë autoritetet shqiptare për të harmonizuar sistemin e sigurisë së kufijve shqiptar me konkluzionet e Këshillit të 2006, për Strategjinë e Menaxhimit të Integruar të Kufijve, EAGJ i PAMECA për MIK mori pjesë në sesionet e trajnimit gjatë ... Lexo më shumë
OR3
A group of journalists from EU member states visited the Tirana RPD operational room as part of their trip to Albania to showcase the impact of IPA-funded programmes mainly in the rule of law area. With the investment from the EU and technical and financial support by the PAMECA IV project, ... Lexo më shumë
inv_eff
Në kuadër të Planit të Punës së PAMECA IV dhe veçanërisht Veprimtarisë 2.7 e cila parashikon shtjellimin e mëtejshëm të analizës së kriminalitetit, në fushën e korrupsionit, për të zhvilluar bashkëpunimin dhe koordinimin e brendshëm ndërmjet institucioneve, PAMECA IV organizoi Seminarin “Mbi efektet e pavlefshmërisë”, trajtuar sipas këndvështrimit të legjislacionit Shqiptar. Seminari ... Lexo më shumë
PAMECA IV, në bashkëpunim me Ministrinë e Brendshme të Italisë, organizoi dhe financoi një vizitë studimore në Romë, Itali për Policinë e Shtetit Shqiptar dhe Policinë e Kosovës duke kontribuar sërish në trajtimin dhe krijimin e mundësive për adresimin dhe trajtimin e çështjeve të terrorizmit dhe krimit të organizuar në ... Lexo më shumë
EBE3
Në kuadër të Planit të Punës, PAMECA IV ka organizuar një Vlerësim Schengen. Ky aktivitet është një iniciativë e përbashkët e PAMECA, OSBE Prezenca në Shqipëri dhe Drejtoria e Përgjithshme e Kufirit dhe Migracionit pranë Policisë së Shtetit. Për këtë qëllim, është ngritur një Ekip Vlerësuesish, në përbërje të të cilit ... Lexo më shumë
120037
Në kuadrin e Komponentit 2, PAMECA IV organizoi një Seminar mbi “Mësimet e Nxjerra” në vijim të Ushtrimit praktik të “Dorëzimit të Kontrolluar” lidhur me trafikimin e armëve, të zhvilluar në Qershor 2016 me homologët Maqedonas. Pjesëmarrës në këtë Seminar ishin Shefat e Sektorëve të Drejtorisë së Forcës së Posaçme Operacionale ... Lexo më shumë
BSM2
Në kuadër të Planit të Punës së PAMECA IV që synon të asistojë autoritetet shqiptare për të harmonizuar sistemin e sigurisë së kufijve shqiptar me konkluzionet e Këshillit të 2006, për Strategjinë e Menaxhimit të Integruar të Kufijve, u organizuar një vizitë stuydimore 3 – ditore në Vjenë, Austri për ... Lexo më shumë
IMG-20161206-WA0005
The Team Leader of PAMECA IV, Mr. Butini, accompanied the Albanian State Police Director, Executive Leader Çako to the annual Foro di Roma, an event organized between 5-6 December 2016 by the Italian State Police, with the support of EUROPOL. This event is an annual meeting of the chiefs of police ... Lexo më shumë
IMG_20161118_102150
Si pjesë e veprimtarive ndërgjegjësuese të kryera nga PAMECA IV në kontekstin e Projektit ICARUS, në Gjimnazin Sami Frashëri u organizua një seminar me pjesëmarrjen e Ministrit të Brendshëm, Drejtorit të Policisë Rrugore, Drejtorit të Komisariatit të Policisë Rrugore Tiranë, 40 studentëve dhe mësuesve si edhe të Ekspertit Afatgjatë të ... Lexo më shumë
Në kuadër të Planit të Punës së PAMECA IV dhe veçanërisht Veprimtarisë 2.1 e cila parashikon mbështetje për forcimin e kapaciteteve të PSh dhe PP në lidhje me hetimin kundër krimit të organizuar, PAMECA IV organizoi Seminarin “Mbi Prezantimin e Raportit të Vlerësimit të Çështjeve të Analizuara të Korrupsionit”. Seminari u zhvillua ... Lexo më shumë