Mbështetje për Rritjen e Kapaciteteve të Komunikimit të Policisë së Shtetit me Median

LM4

Mbështetje për Rritjen e Kapaciteteve të Komunikimit të Policisë së Shtetit me Median

Gjatë javës 7 – 11 May 2018, PAMECA V rekrutoi një ekspert afatshkurtër, znj. Lucia Muscari, shefe e Zyrës së Shtypit të Policisë së Shtetit Italian, për rritjen e kapaciteteve të komunikimit të Policisë së Shtetit me median. Gjatë vizitës në terren, znj. Muscari dhe z. Giovanni Pasqua, eksperti afatgjatë i PAMECA-s për burimet njerëzore, zhvilluan shumë takime me drejtuesit e lartë të Ministrisë së Brendshme, të Policisë së Shtetit, të Drejtorive të Policisë Lokale të Tiranës dhe Elbasanit, me gazetarë dhe OJQ-të. Qëllimi kryesor i kësaj detyre është të vlerësohet situata aktuale e komunikimit me mediat dhe publikun dhe të identifikohen nevojat kryesore në kanalizimin e duhur të komunikimit me mediat.

 

me shume foto …..

 

 

 

/ @sq