Nënshkrimi i Memorandumit të Bashkëpunimit midis Akademisë së Sigurisë dhe Shkollës së Magjistraturës

MoU

Nënshkrimi i Memorandumit të Bashkëpunimit midis Akademisë së Sigurisë dhe Shkollës së Magjistraturës

Pas tryezës së rrumbullakët të organizuar nga PAMECA V për rritjen e mëtejshme të bashkëpunimit ndërmjet Akademisë së Sigurisë (AS) dhe Shkollës së Magjistraturës (SHM), një nga rezultatet kryesore të këtij aktiviteti ishte nënshkrimi i një Memorandumi Bashkëpunimi ndërmjet dy Shkollave. Sipas sugjerimeve të Projektit PAMECA, është nënshkruar Memorandumi Bashkëpunimit nga Drejtori i Akademisë së Sigurisë dhe Drejtori i Shkollës së Magjistraturës. Dokumenti synon të forcojë më tej bashkëpunimin e tyre përmes veprimeve konkrete, si ndarja e programeve përkatëse të trajnimit; organizimi i trajnimeve të përbashkëta, trajnimi i dedikuar për fusha specifike të ekspertizës etj.

https://www.asp.gov.al/akademia/index.php/al/2015-08-31-21-12-34/2015-09-08-13-08-29/14-sample-data-articles/529-akademia-e-sigurise-dhe-shkolla-e-magjistratures-nenshkruan-ne-daten-7-korrik-2018-memorandumin-e-mirekuptimit-per-forcimin-e-bashkepunimi-te-dy-institucioneve

 

/ @sq