PAMECA IV AL

Në 19 qershor 2019, PAMECA V organizoi një trajnim ku morën pjesë 95 studentë të vitit të dytë të Fakultetit të Sigurisë dhe Hetimit, Akademia e Sigurisë.

Paketa e trajnimit ofroi njohuri mbi veprimtarinë hetimore paraprake, metodat për mbledhjen, menaxhimin dhe përdorimin efektiv të informacionit kriminal, fazat e planifikimit dhe organizimit … Lexo më shumë

PAMECA V organizoi një trajnim rajonal në Korçë më 12-13 qershor 2019. Përveç pranisë së pjesëmarrësve nga Drejtoritë e Policisë Lokale dhe Komisariatet e Korçës dhe Elbasanit, u mbajtën fjalime gjithashtu nga Drejtori i Drejtorisë Korçë, Z. Lorenc Panganika, si dhe përfaqësues të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi të cilët … Lexo më shumë

Sot, në 11 qershor, PAMECA V dhe Kolegji Profesional i Lartë i Policisë, Akademia e Sigurisë, përfunduan modulin e katërt dhe të fundit të aktivitetit simulues mbi Kontrollin e Ndërtesave dhe Personave. Të gjithë studentët e KPLKP u mblodhën për të parë tre videot didaktike autentike që përmbanin ushtrimet simuluese … Lexo më shumë

Më 3 qershor 2019, PAMECA V në bashkëpunim me Shkollën e Magjistraturës dhe EURALIUS V zhvilloi sesionin e katërt të trajnimit për gjyqtarin e seancës paraprake. Trajnimi shpalosi aspektet praktik të seancës paraprake për gjyqtarët dhe prokurorët shqiptarë, duke u përqendruar më shumë në lidhjen prokuror-gjyqtar lidhur me kërkesën për … Lexo më shumë

PAMECA V dhe Kolegji Profesional i Lartë “Kolegji i Policisë”, Akademia e Sigurisë, organizuan së bashku modulin e tretë të aktivitetit simulues për Kontrollin e Ndërtesave dhe Personave. 22 studentët që ishin protagonistët e këtij trajnimi u ndanë në tre grupe dhe iu dhanë skenarë dhe role specifike për të … Lexo më shumë

Në 28 maj 2019, PAMECA V organizoi seminarin e dytë vendor mbi teknikat proaktive hetimore, duke përdorur një rast studimi si dhe duke u fokusuar mbi teknikën e përgjimit për veprat penale të trafikimit të drogës. Seminari i parë u organizua për oficerë të policisë gjyqësorë të Drejtorive Vendore të … Lexo më shumë

Në kuadrin e angazhimit të vazhdueshëm në promovimin e përdorimit të mjeteve të posaçme hetimore  në procedimet e hetimit të krimeve të rënda, PAMECA V mbështeti pjesëmarrjen e dy punonjësve të Sektorit të Hetimeve në Mbulim të Forcës Operacionale Speciale, gjatë Konferencën e 19-të të EKG UC (Grupi i Bashkëpunimit … Lexo më shumë

Më 20-24 maj 2019, PAMECA V organizoi një Vizitë Studimore në Francë me Drejtorin e Departamentit të Policisë Kriminale dhe përfaqësuesit e Drejtorisë kundër Trafikimit dhe Narkotikëve të Paligjshëm. Qëllimi i kësaj vizite studimore ishte prezantimi i delegacionit shqiptar me modelin francez lidhur me kuadrin ligjor për substancat dhe prekursorëve … Lexo më shumë

Më 24 maj 2019, PAMECA V mori pjesë në një Konferencë Kombëtare Shkencore mbi Rendin, Sigurinë dhe Komunitetin në Vlorë, organizuar nga Fakulteti i Sigurisë dhe Hetimit të Akademisë së Sigurisë. Z. Giovanni Pasqua, Ekspert afatgjatë për burimet njerëzore në PAMECA V, kontribuoi me një temë mbi masat kundër dhunës … Lexo më shumë