PAMECA IV AL

PAMECA V mbajti një trajnim në Shkoder, me temë “Teknikat operative mbi kontrollin e lokaleve dhe personave; Përgjimi i telekomuniimeve; Teknikat më të fundit hetimore dhe dobia e tyre”, ku morën pjesë 14 specialistë të hetimit të krimit të Drejtorive Vendore të Policisë Shkodër, Dibër dhe Kukës.

Trajnimi u përqëndrua kryesisht … Lexo më shumë

Raundi i pestë i trajnimit mbi ndryshimet e Ligjit për Anti-Mafia i organizuar nga PAMECA V si një aktivitet i përbashkët me EURALIUS dhe Shkollën e Magjistraturës u zhvillua në Vlorë në 14 dhe 15 Tetor 2019. Pavarësia e procedurave penale dhe procedurave mbi pasurinë, mjeteve hetimore që mund të … Lexo më shumë

PAMECA V dhe DCAF (Qendra e Gjenevës për Qeverisjen e Sektorit të Sigurisë) organizuan një trajnim dy-ditor mbi ” Qasjen moderne për përmirësimin e integritetit në Policinë e Shtetit”, me qëllim ofrimit të Grupit të Punës, të përbërë nga anëtarë të Policisë së Shtetit (PSH) dhe Ministrisë së Brendshme (MB), … Lexo më shumë

Më 9 tetor 2019, Ministria e Brendshme, në bashkëpunim me Policinë e Shtetit Shqiptar, PAMECA V dhe Qendrën e Gjenevës për Qeverisjen e Sektorit të Sigurisë (DCAF), organizuan një Konferencë mbi Qasjen Moderne për të Përmirësuar Integritetin në Policinë e Shtetit Shqiptar. Kjo Konferencë mblodhi zyrtarë të niveleve të larta … Lexo më shumë

PAMECA V mundësoi pjesëmarrjen e Shefit të Sektorit të Daktiloskopisë së Institutit të Policisë Shkencore të Policisë së Shtetit në Takimin Vjetor të Grupit Punues të specialistëve të gjurmëve të gishtërinjve të Rrjetit Evropian të Instituteve të Policisë Shkencore (ENFSI) që u mbajt në Porto nga 08 – 13 Shtator … Lexo më shumë

Sot, më 25 Shtator 2019, PAMECA V zhvilloi raundin e dytë dhe të fundit të trajnimit me temë: “Teknika mbi kontrollin e lokaleve dhe personave, përmes shfaqjes së një videoje autentike didaktike, për analizë dhe vlerësim në grup”, për 2 grupet e fundit të Kolegjit Profesional të Lartë “Kolegji i … Lexo më shumë

PAMECA V organizoi një trajnim për njohjen dhe ekzaminimin e pajisjes eksplozive të improvizuar për Institutin Kombëtar të Polisicë Shkencore, Njësinë Anti-eksploziv të Forcave RENEA dhe Drejtorinë e Antiterrorismit. Ky trajnim u mbajt në katër ditë në bashkëpunim me një Ekspert afatshkurtër ndërkombëtar, i cili u rekrutua nga PAMECA V. … Lexo më shumë

PAMECA V, në bashkëpunim dhe koordinim të ngushtë me Policinë e Shtetit, organizoi një konferencë dy-ditore “Mbi praktikat më të mira të vendeve të BE-së në kryerjen e vlerësimit të performancës së punonjësve të policisë”, më 17-18 shtator 2019. Konferenca mblodhi 52 pjesëmarrës, përfaqësues të Ministrisë së Brendshme dhe oficerë … Lexo më shumë

Sot, më 18 Shtator 2019, PAMECA V zhvilloi një trajnim me temë: “Teknikat e kontrollit të ambjenteve dhe personave, përmes shfaqjes së një videoje autentike didaktike për analizë dhe vlerësim në grup”. Në këtë aktivitet morën pjesë 74 studentë të Kolegjit Profesional të Lartë “Kolegji i Policisë”, Akademia e Sigurisë.

Kjo … Lexo më shumë