PAMECA IV AL

http://pameca.org.al/sq/works/4442/PAMECA V dhe PKM kryen bashkërisht një mision për vlerësimin e kufirit të jashtëm përgjatë kufirit ndërmjet Shqipërisë dhe Greqisë. Misioni u zhvillua në datat 23 deri në 28 korrik 2018. Ekipi i misionit përbëhej nga tre vlerësues të PKM-së, të udhëhequr bashkërisht nga Eksperti Afat-gjatë për MIK i PAMECA … Lexo më shumë

Në kuadër të Planit të Punës së PAMECA V dhe veçanërisht Veprimtarisë 5.5 e cila parashikon asistencë të mëtejshme në përmirësimin e kapaciteteve të palës përfituese në mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave statistikore, PAMECA V organizoi Tryezën e Rrumbullakët për “Rëndësinë e statistikave të kriminalitetit”.

Aktiviteti u zhvillua në ambjentet … Lexo më shumë

PAMECA V organizoi një konferencë mbi “Hetimin dhe Ndjekjen e Veprave të Pastrimit të Parave”. Kjo konferencë mblodhi së bashku përfaqësuesit e agjencive të zbatimit të ligjit si nga Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit të Parave, Policia e Shtetit Shqiptar, prokurorë dhe zyrtarët e policisë gjyqësore për të diskutuar problemet … Lexo më shumë

Në vijim të zhvillimit të Aktivitetit 1.2. “Mbështetja e agjencive të zbatimit të ligjit në ngritjen e kapaciteteve hetimore” dhe Nën-aktiviteti 1.2.3 “Aktivitet i përbashkët me Doganën mbi profilizimin e kontejnerëve dhe forcimin e bashkëpunimit në drejtim të çështjeve operacionale dhe shkëmbimit të informacionit”, PAMECA V organizoi një kurs trajnimi … Lexo më shumë

Pas tryezës së rrumbullakët të organizuar nga PAMECA V për rritjen e mëtejshme të bashkëpunimit ndërmjet Akademisë së Sigurisë (AS) dhe Shkollës së Magjistraturës (SHM), një nga rezultatet kryesore të këtij aktiviteti ishte nënshkrimi i një Memorandumi Bashkëpunimi ndërmjet dy Shkollave. Sipas sugjerimeve të Projektit PAMECA, është nënshkruar Memorandumi Bashkëpunimit … Lexo më shumë

PAMECA V organizoi një trajnim një-javor për agjentët e rinj nën mbulim më 2-6 Korrik 2018. Pjesëmarrësit ndoqën trajnimin e tyre të parë në këtë fushë. Dy ekspertët e caktuar Anglez, të cilët tashmë kishin zhvilluar trajnime për Njësinë Shqiptare nën Mbulim, u përqendruan në ushtrime praktike dhe kryesisht mbi … Lexo më shumë

PAMECA V organizoi një sërë takimesh në nivel qendror të Policisë së Shtetit Shqiptar, Departamentit të Policisë Lokale të Tiranës, zyrave të Policisë së Linjës së Parë dhe Shkollave për përgatitjen e Raportit të Vlerësimit të modelit pilot të bashkëpunimit Shkollë – Shërbim Social-Polici i zbatueshëm në Tiranë për të … Lexo më shumë

Më 28-29 qershor 2018, PAMECA V mbajti raundin e dytë të trajnimit për Rolin e Gjyqtarit dhe Prokurorit të Seancës Paraprake. Organizimi i këtij trajnimi është bërë në bashkëpunim me Shkollën e Magjistraturës. Raundi i dytë i këtij trajnimi ishte i domosdoshëm, pasi gjyqtarët dhe prokurorët shqiptarë duhet të njihen … Lexo më shumë

PAMECA V, organizoi një vizitë dy ditore në lidhje me “Procedurat Standarde Operacionale për menaxhimin e turmave: Planifikimi dhe menaxhimi i rendit publik për ngjarje të mëdha dhe të veçanta “, në kuadër të Komponentit 5 të Projektit lidhur me Menaxhimin e Burimeve Njerëzore, që u zhvillua në 26-29 qershor … Lexo më shumë