PAMECA IV AL

PAMECA V organizoi dhe zhvilloi një kurs trajnimi për prezantimin e ekspertizës së ADN-së në gjykatë për ekspertë të Sektorit Biologjik dhe ADN-së të Institutit të Policisë Shkencore”, më 27 – 31 Janar 2020.

Qëllimi i këtij trajnimi ishte të përgatiste specialistët e ADN-së se si t’i paraqesin raportet e tyre … Lexo më shumë

Më 29 janar 2020, PAMECA V dhe DCAF (Qendra e Gjenevës për Qeverisjen e Sektorit të Sigurisë) organizuan një seminar trajnimi mbi “Analizën e riskut dhe Planin e Integritetit të praktikave të prirura ndaj korrupsionit në Policinë e Shtetit”, me qëllim ofrimit të mëtejmë të asistencës për Grupin e Punës, … Lexo më shumë

Më 28 Janar 2020, PAMECA V organizoi një trajnim mbi hetimin dhe ndjekjen penale të terrorizmit. Tetëmbëdhjetë prokurorë nga zyrat e prokurorisë së rretheve dhe policia gjyqësore, u angazhuan në një diskutim interaktiv teknik për interpretimin dhe qëllimin e dispozitave mbi veprat penale të terrorizimit të Kodit Penal dhe dispozitat … Lexo më shumë

PAMECA V mundësoi një vizitë studimore tre-ditore në Agjencinë Evropiane të Sigurisë Detare (EMSA) dhe në Qendrën e Analizës Detare dhe Operacionit të Narkotikëve (MAOC), për katër punonjës të QNOD-së, në Lisbonë, Portugali. Vizita u zhvillua në datat 21-23 Janar.

Gjatë takimeve të mbajtura në EMSA, pjesëmarrësit u njohën me misionin … Lexo më shumë

Nevoja për të përmirësuar cilësinë e kallëzimeve penale u diskutua gjatë një seminari të përbashkët midis Prokurorisë dhe Policisë së Shtetit, në 22 janar 2020. Një referim penal që nuk është shkruar si duhet, që nuk përmban kornizën e duhur ligjore, duke mos … Lexo më shumë

Sot, më 22 janar 2020, PAMECA V, në bashkëpunim të ngushtë me Kolegji Profesional të Lartë “Kolegji i Policisë”, mbajtën një trajnim mbi “Teknikat e kontrollit të ndertesave dhe personave, përmes nocioneve teorike dhe përvojës praktike”. Në aktivitetin trajnues morën pjesë 52 kadetë të KPLKP, të cilët përftuan informacion mbi … Lexo më shumë

Pas tërmetit të 26 nëntorit 2019 dhe procedimeve penale të nisura nga Prokuroria e Durrësit, pas një kërkese të Prokurorit të Përgjithshëm, EAGJ I PAMECA V Prokurori Carmine Pirozzoli identifikoi dhe mobilizoi një ekip ekspertësh me një përvojë të vecantë në hetimin e këtyre veprave, nga Prokuroria e Akuilas, Itali.

Prokurorët … Lexo më shumë

Më 17 Janar 2020, PAMECA V organizoi një tryezë të rrumbullakët për zhvillimin e kapaciteteve të njësive të financave të Policisë së Shtetit, në funksion të mbështetjes së saj në lidhje me informatizimin e administratës dhe procesin e raportimit financiar, e cila është pjesë e Planit të 5-të të Punës … Lexo më shumë

PAMECA V organizoi dhe mbajti një kurs trajnimi kushtuar drogave sintetike, prekursorëve dhe substancave të rrezikshme për punonjësit e Departamentin e Policisë Kriminale, në 13-14 Janar 2020.

Ky kurs trajnimi u zhvillua për 15 punonjës, specialistë të Njësisë së Hetimit të Narkotikëve dhe Trafikimit në Drejtorinë Qendrore të Hetimit dhe specialistë … Lexo më shumë