PAMECA IV AL

Në 10 prill 2019, PAMECA V organizoi një seminar mbi teknikat proaktive hetimore, duke përdorur një përqasje të rasteve konkrete si dhe duke diskutuar mbi teknikën e përgjimit për veprat penale të trafikimit të drogës. Ky seminar u ndoq 15 oficerë të policisë gjyqësorë të Drejtorive Vendore të Policisë së … Lexo më shumë

PAMECA V, në bashkëpunim me Sektorin e ADN-së të Institutit të Policisë Shkencore, organizoi seminarin e dytë rajonal mbi ekspertizën e ADN-së gjatë procesit hetimor në Vlorë me punonjësit e Policisë së Drejtorive të Policisë Lokale të Vlorës, Fierit, Beratit, Gjirokastrës dhe Komisariatit të Policisë Lushnje, Permet dhe Sarandë dhe … Lexo më shumë

Një trajnim i hapur u organizua për 32 oficerë të policisë gjyqësore në nivel menaxhues, nga eksperti ndërkombëtar i PAMECA V, në 3 prill 019, pranë ambjenteve të Akademisë së Sigurisë.

Trajnimi u përqëndrua mbi një çështje konkrete të hetuar mbi trafikimin ndërkombëtar të drogës, e cila u prezantua dhe u … Lexo më shumë

PAMECA V organizoi dy seminare trajnuese në Shkodër më 2-3 prill dhe në Vlorë më 4-5 prill 2019 mbi “Gratë në udhëheqje”. Përveç pranisë së pjesëmarrësve nga Drejtoritë e Policive Lokale dhe Komisariatet në Shkodër, Lezhë, Kukës, Vlorë, Gjirokastër, Berat, gjithashtu u mbajtën fjalime nga Drejtori i Drejtorisë së Policisë … Lexo më shumë

Me qëllim forcimin dhe përhapjen e njohurive mbi ndryshimet e reja Anti-mafia, PAMECA V organizoi raundin e katërt të trajnimit për këtë çështje më 25 dhe 26 mars në Tiranë me pjesëmarrjen e 30 gjyqtarëve dhe prokurorëve shqiptarë. Raundi i katërt u organizua si një aktivitet i përbashkët me EURALIUS … Lexo më shumë

Më 28-29 mars 2019, PAMECA V organizoi seminarin e dytë dy ditor të trajnimit për auditimin e performancës së drejtorive të buxhetit dhe financës, ku mblodhi së bashku pjesëmarrës nga Drejtoria e Standardeve Profesionale dhe Sektori i Auditimit të PSH, nga Prokuroria dhe nga Ministria e Brendshme . Trajnimi u … Lexo më shumë

PAMECA V organizoi një trajnim praktik për 34 oficerë policie me funksion drejtues, në Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit, në 20 mars 2019. Trajnimi kishte për qëllim shkëmbimin e ekspertizës dhe përvojave më të mira midis oficerëve ligjzbatues, sa i përket procesit hetimor dhe luftës kundër veprimtarive kriminale të grupeve … Lexo më shumë

Raundi i katërt rajonal për narkotikët u zhvillua në Vlorë me pjesëmarrjen e prokurorëve dhe oficerëve të policisë gjyqësore nga Vlora, Saranda, Gjirokastra, Fieri, Berati dhe Lushnja.

PAMECA V e organizoi këtë takim për prokurorët e rretheve dhe OPGJ-të si përgatitje për kompetencën e tyre të ardhshme. Përveç ekspertëve ndërkombëtarë, Projekti … Lexo më shumë

PAMECA V organizoi një trajnim praktike për rastet konkrete të luftës kundër krimit të organizuar për oficerë të nivelit drejtues, në Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit. Trajnimi pati pjesëmarrjen e 32 zëvendës-komisarëve, të cilët po ndjekin programin e trajnimit dyjavor pranë Fakultetit të Sigurisë dhe Hetimit, Akademia e Sigurisë, në … Lexo më shumë