PAMECA IV AL

Më 19 tetor 2018, PAMECA V organizoi raundin e tretë të trafikimit të narkotikëve në Dardhë me pjesëmarrjen e prokurorëve dhe oficerëve të policisë gjyqësore nga Korça, Pogradeci, Elbasani dhe Përmet. Ky trajnim ishte një vazhdim i trajnimeve të mbajtura respektivisht në Shkodër dhe Tiranë në maj 2018 dhe synon … Lexo më shumë

Projekti PAMECA në bashkëpunim të ngushtë me Prokurorinë e Përgjithshme organizoi një tryezë të rrumbullakët mbi ngritjen e vetëdijes për të drejtën e informimit dhe ndjekjes penale. Ky aktivitet u mbajt në kornizën e kuadrit të ri ligjor të Reformës së Drejtësisë, duke pasur parasysh të drejtën për të pasur … Lexo më shumë

Në kuadër të nën- veprimtarisë 1.2.1.8 të planit të punë s së  PAMECA V “Seminare vendore mbi teknikat pro-aktive hetimore”, Eksperti Junior për Krimin e Organizuar organioi një seminar vendor mbi teknikat pro-aktive hetimore në Drejtorinë Vendore të Policisë Dibër, në 11 tetor. Ky seminar pati pjesëmsarrjen e 13 specialistëve … Lexo më shumë

Në 4 tetor, PAMECA V organizoi nje seminar i cili pati pjesëmarrjen e Zv Drejtorit të Kolegiit dhe 13 profesorëve të stafit akademik. Seminari u përqëndrua në tematika që kanë lidhje me tipologjitë e krimit të organizuar, karakteristikat, veprtimarite kriminale si dhe teknikat dhe praktikat më të mira për ta … Lexo më shumë

Më 28 shtator 2018, PAMECA V organizoi takimin e Tretë të Komitetit Drejtues, të palëve të Interesit, takim që mblodhi së bashku përfaqësuesit e përfituesve të PAMECA V dhe të gjithë aktorëve të interesuar. Takimi u moderua nga Z. D`Achille dhe kryesohej nga një panel folës nga EUD Z. Mario … Lexo më shumë

PAMECA V zhvilloi një seminar në ambjentet e Drejtorisë Vendore të Policisë së Durrësit në 20 shtator 2018. Ky aktivitet mblodhi 14 oficerë të policisë gjyqësore nga DVP e Durrësit dhe nga tre komisariatet e saj vartëse, përkatësisht Komisariati i Krujës, Shijakut dhe Durrësit. Në këtë drejtim PAMECA V vazhdon … Lexo më shumë

Projekti PAMECA V organizoi një seminar trajnues për Aspektet Teknike të Medias Sociale, zhvilluar më datë 20 shtator 2018. Në fokus të këtij trajnimi ishin Zëdhënësit dhe Punonjësit e Zyrave të Marrëdhënieve me Publikun pranë Ministrisë së Brendshme, zyrave qëndrore dhe vendore të Policisë së Shtetit si dhe Garda e … Lexo më shumë

PAMECA V në bashkëpunim me Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit organizoi një Konferencë lidhur me “Komunikimet Publike dhe Media” më 19 Shtator 2018. Zyrtarët e Marrëdhënieve me Publikun nga Ministria e Brendshme, Policia e Shtetit, Gardës Republikane dhe studentët e Fakultetit të Sigurisë dhe Hetimet në Akademinë e Sigurisë morën … Lexo më shumë

Më 11 dhe 12 shtator 2018, PAMECA V organizon një vizitë zyrtare të Delegacionit të Shqipërisë në Institucionet Italiane të Drejtësisë. Ministri shqiptar i Drejtësisë, Prokurori i Përgjithshëm, Shefi i Prokurorisë së Krimeve të Rënda dhe përfaqësues të tjerë të këtyre institucioneve morën pjesë në takimet zyrtare në Ministrinë Italiane … Lexo më shumë