PAMECA IV AL

Në datën 17 mars 2018, Eksperti Afatgjatë i PAMECA V për Menaxhimin e Integruar të Kufijve shoqëroi Zëvendës Drejtorin e Përgjithshëm dhe njëkohësisht Drejtorin e Komanduar të Departamentit për Kufirin dhe Migracionin (PKM), zj. Aida Hajnaj, si edhe një punonjës të po këtij departamenti, gjatë një vizite një-ditore pune pranë … Lexo më shumë

Trajnimi, I cili u zhvillua në datat 12 dhe 13 mars 2018, qe ndërtuar në mënyrë të tillë që të jepte një vështrim të përgjithshëm mbi kuadrin ligjor ndërkombëtar për krimin kompjuterik, interpretimet e mungesës së supozuar të juridiksionit për të dhëna që mbahen në servera në vende të tjera, … Lexo më shumë

Më 14 Shkurt 2018, PAMECA V organizoi një konferencë ndërkombëtare lidhur me “Bashkëpunimin gjyqësor dhe policor në luftën kundër krimit të organizuar trans-nacional”. Kjo konferencë mblodhi zyrtarë të lartë nga Ministria e Brendshme, Policia e Shtetit Shqiptar dhe Prokuroritë.

Paneli u kryesua nga Drejtuesi i Projektit të PAMECA V, Z. Carlo … Lexo më shumë

Në vijim të rekomandimit të PAMECA V, Departamenti i Policisë së Kufirit dhe Migracionit (DPKM) mblodhi në një tryezë Oficerët Ndërlidhës të shteteve anëtare të BE-së dhe partnerët e tjerë ndërkombëtarë, për të koordinuar trajnimet e ofruara prej tyre për Policinë e Kufirit dhe Migracionit. Përfaqësues të PAMECA V, Oficerët … Lexo më shumë

Më 13 shkurt 2018, u mbajt Ceremonia e hapjes së PAMECA V “Konsolidimi i agjencive të zbatimit të ligjit – Mbështetje për Ministrinë e Punëve të Brendshme, Policinë e Shtetit dhe Prokuroritë”. PAMECA V, Asistenca Teknike e financuar nga BE udhëhiqet nga Ministritë e Punëve të Brendshme të Italisë, Austrisë … Lexo më shumë

Eksperti Afat-gjatë i PAMECA V për Menaxhimin e Integruar të Kufijve lëvroi dy seanca trajnimi për pjesëmarrësit e Kursit të Formimit Bazë të Policisë së Kufirit dhe Migracionit, i cili po zhvillohet në ambientet e Akademisë së Sigurisë. Secili sesion ishte konceptuar në formën e një leksioni një-ditor të zhvilluar … Lexo më shumë

Pesëdhjetë e pesë gjyqtarë dhe prokurorë ndoqën seminarin mbi Rolin e Gjyqtarit të Seancës Paraprake të organizuar nga PAMECA V në bashkëpunim me Shkollën e Magjistraturës në datat 24 dhe 25 janar 2018.

I moderuar nga Eksperti Afatgjatë Prokurori Carmine Pirozzoli, ky seminar pati një panel me Gjyqtarë dhe Prokurorë shqiptarë … Lexo më shumë

Eksperti Afatgjatë/Krimi i Organizuar i PAMECA V organizoi një kurs trajnimi për ekspertët e ADN-së të Institutit Shkencor të Policisë së Shtetit, në përputhje me Aktivitetit 1.2.4, nga data 23 deri më 25 Janar 2018.

Objektivat specifike të kursit të trajnimit kishin të bënin me trajnimin e ekspertëve të ADN-së mbi … Lexo më shumë

Forumi i drejtuesve të lartë të Policive të Ballkanit Perëndimor është një aktivitet që zhvillohet çdo vit që në vitin 2013. Këtë vit, ky aktivitet u organizua nga Ministria e Brendshme e Italisë në ambjentet e Shkollës së Lartë të Policisë më datë 13 Dhjetor 2017.
Fokusi kryesor i … Lexo më shumë