PAMECA IV AL

PAMECA V përfundoi vlerësimin e kufirit të jashtëm / “Schengen” dhe të atij të gjelbër në kufirin ndërmjet Shqipërisë dhe Malit të Zi. Misioni u krye përmes angazhimit të një eksperti afat-shkurtër (EASH) të kontraktuar nga PAMECA për këtë qëllim.

Përgjatë 5 ditëve, nga data 29 korrik deri në 2 gusht, … Lexo më shumë

Eksperti Afatgjatë i PAMECA V që mbulon krimin e organizuar organizoi një ushtrim praktik mbi teknikat e Dorëzimit të Kontrolluar në bashkëpunim të ngushtë me Sektorin e Trafikimit të Paligjshëm dhe Forcën e Posaçme Operacionale, më 29-30 Korrik 2019.

Faza praktike e aktivitetit u zhvillua së bashku me pjesëmarrjen e homologëve … Lexo më shumë

PAMECA completed the second part of a ten-day mission on the evaluation of the current situation regarding risk analysis model and practices at the Albanian Borders. The mission was carried out together with FRONTEX.

From 22 to 26 of July, working- visits were conducted to the Border and Migration Police Department … Lexo më shumë

PAMECA V, në bashkëpunim të ngushtë me Sektorin e ADN-së së Institutit të Policisë Shkencore, organizoi seminarin e tretë vendor mbi ekspertizën e AND-së në procesin hetimor me punonjës të policisë të Drejtorive Vendore të Policisë së Shkodrës, Lezhës, Kukësit, Dibrës dhe Komisariatit të Policisë së Tropojës dhe Kurbinit dhe … Lexo më shumë

PAMECA përfundoi pjesën e parë të një misioni dhjetë-ditor për vlerësimin e situatës aktuale në lidhje me modelin dhe praktikat e analizës së riskut në pikat Kufitare Shqiptare. Misioni u krye nëpërmjet një eksperti të FRONTEX i rekrutuar nga PAMECA për këtë qëllim. Gjatë pesë ditëve nga 8 deri në … Lexo më shumë

Trafikimi i Qenieve Njerëzore dhe Kontrabanda e Njerëzve ishte tema e Trajnimit Rajonal të organizuar nga PAMECA V që u mbajt në Sarandë, me pjesëmarrjen e prokurorëve dhe oficerëve të policisë gjyqësore nga Saranda, Gjirokastra dhe Vlora. Trajnimi u moderua nga eksperti Prokuror Z. Carmine Pirozzoli.

Ekspertet shtjelluan praktikat dhe standardet … Lexo më shumë

Më 26 dhe 27 qershor, PAMECA V në bashkëpunim të ngushtë me Shkollën e Magjistraturës dhe EURALIUS V zhvilloi sesionin e pestë të trajnimit për gjyqtarin e seancës paraprake. Trajnimi njohu gjyqtarët dhe prokurorët shqiptarë me aspektet … Lexo më shumë

Në 19 qershor 2019, PAMECA V organizoi një trajnim ku morën pjesë 95 studentë të vitit të dytë të Fakultetit të Sigurisë dhe Hetimit, Akademia e Sigurisë.

Paketa e trajnimit ofroi njohuri mbi veprimtarinë hetimore paraprake, metodat për mbledhjen, menaxhimin dhe përdorimin efektiv të informacionit kriminal, fazat e planifikimit dhe organizimit … Lexo më shumë

PAMECA V organizoi një trajnim rajonal në Korçë më 12-13 qershor 2019. Përveç pranisë së pjesëmarrësve nga Drejtoritë e Policisë Lokale dhe Komisariatet e Korçës dhe Elbasanit, u mbajtën fjalime gjithashtu nga Drejtori i Drejtorisë Korçë, Z. Lorenc Panganika, si dhe përfaqësues të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi të cilët … Lexo më shumë