PAMECA IV AL

PAMECA V në bashkëpunim me Prokurorinë kundër Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit (SPAK) organizuan një Trajnim të Trajnerëve (TT) online, në temën “Risqet nga Fenomeni i Korrupsionit në Agjencitë Ligjzbatuese Shqiptare, nga një Qasje Operative; Përhapja, Ndikimi, Strategji”, më 4 maj 2020. Ky TT kishte si përfitues personelin e mësimdhënës … Lexo më shumë

Më 22-23 Prill 2020, ne vijim të bashkëpunimit me Policinë e Shtetit për dhurimin e 3000 njësive me sterilizuesh duarsh (PSH), PAMECA V mundësoi shpërndarjen pajisjeve disinfektuese në Departamentin e Policisë Vendore (DPV) të Tiranës dhe DVP e

Departamentet e Policisë Kufitare dhe Migracionit të Durrësit dhe Vlorës.

Shpërndarja në këto rrethe … Lexo më shumë

Më 21-22 prill 2020, PAMECA V dhe DCAF (Qendra e Gjenevës për Qeverisjen e Sektorit të Sigurisë) organizuan 2 takime online (për shkak të masave të Qeverisë për të parandaluar përhapjen e virusit COVID-19 në vend) mbi ‘Hartimin e Planit të Integritetit të praktikave të prirura ndaj korrupsionit në Policinë … Lexo më shumë

Sot në 22.04.2020, PAMECA V në bashkëpunim me dhe në emër të EUD dhuroi 3000 pajisje sterilizues duarsh për Policinë e Shtetit (PSH), për të siguruar mbështetjen lidhur me zbatimin e masave parandaluese kundër përhapjes së virusit Covid-19.

Gjatë ceremonisë së dhurimit, Z. Gilles Locchi, Ekspert Afatgjatë i PAMECA V, tha … Lexo më shumë

PAMECA V realizoi një trajnim online mbi “Krimin e organizuar dhe korrupsionin kriminal; risqet nga fenomeni i korrupsionit në Polici ”. Ky aktivitet formues  u zhvillua në 20 Prill dhe u ndoq nga 18 studentë të Fakultetit të Sigurisë dhe Hetimit, Akademia e Sigurisë.

Programi i trajnimit u përqëndrua në aspektet … Lexo më shumë

PAMECA V mbajti raundin e dytë të trajnimit me temë “Etika e Policisë dhe Fenomeni i Korrupsionit”, më 4 Mars 2020, në të cilin morën pjesë 24 kadetë të Kolegjit Profesional të Lartë të Policisë. Programi i trajnimit u përqëndrua në parimet e sjelljes etike të policisë, rrezikun e fenomenit … Lexo më shumë

Me 3 Mars 2020, PAMECA V dha mbështetjen e saj Institucionit të Prokurorisë Së Përgjithshme, duke bashkë-organizuar Konferencën e Nivelit të Lartë, që pati në fokus Sfidat e këtij institucioni gjatë zbatimit të Reformës në Drejtësi…. Lexo më shumë

PAMECA V zhvilloi raundin e parë të trajnimit me temë “Etika ne Polici dhe Fenomeni i Korrupsionit”, më 28 shkurt 2020, në të cilën morën pjesë 23 kadetë të Kolegjit Profesional të Lartë të Policisë. Programi i trajnimit u përqëndrua mbi: parimet e sjelljes etike të policisë, rreziku i fenomenit … Lexo më shumë

Më 26 shkurt 2020, PAMECA V mbajti Takimin e gjashtë të Komitetit të Palëve të interesit, me pjesëmarrjen e përfituesve të PAMECA V; Ministria e Brendshme, Policia e Shtetit Shqiptar, Prokuroria e Përgjithshme dhe SPAK.

Në takim morën pjesë Ambasadori Francez në Shqipëri SH.S.Znj. Christina Vasak, Ambasadori Austriak në Shqipëri Sh.T.Z. … Lexo më shumë