PAMECA IV AL

Stafi i Komponentit IV / Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në datën 9 tetor 2017, zhvilluan Vizita Shkëmbimi në Qendrën e Monitorimit të Trafikut Rrugor të Bashkisë së Tiranës dhe në Sallën Operative të Policisë së Shtetit (112) në Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë.

Vizita e parë në Qendrën … Lexo më shumë

Konsolidimi i Agjencive Ligj zbatuese – Mbështetje për MPB, PSH dhe Prokurorinë (PAMECA V) është një nga projektet kryesore të financuara nga Bashkimi Evropian, që mundëson asistencë teknike dhe mbështetje për Agjencitë Ligj zbatuese shqiptare, në mënyrë të posaçme për Policinë e Shtetit dhe Zyrat e Prokurorisë, në … Lexo më shumë

Në kuadër të Komponentit 1 të Projektit PAMECA, veçanërisht Veprimtarisë 1.2 “Mbështetje për forcimin e kapaciteteve hetimore të autoriteteve ligjzbatuese”Prokurori Ekspert Afatgjatë për Krimin e Organizuar dhe ekipi i tij kryen një vizitë në Prokuroritë e jugut të Shqipërisë në datat 11 dhe 12 shtator 2017.

Qëllimi i kësaj vizite ishte … Lexo më shumë

“Albanian State Police (ASP)/Border and Migration and Italian State Police/Guardia di Finanza and Border Police representatives held a working meeting on border and migration matters of common interest supported by PAMECA V and hosted by Italian State Police in Bari, Italy on 18th July 2017. The team of eight Albanian police … Lexo më shumë

Në kuadër të Planit të Punës së PAMECA IV që synon të asistojë autoritetet shqiptare për të harmonizuar sistemin e sigurisë së kufijve shqiptar me konkluzionet e Këshillit të 2006, për Strategjinë e Menaxhimit të Integruar të Kufijve, EAGJ i PAMECA për MIK mori pjesë në sesionet e trajnimit gjatë … Lexo më shumë

A group of journalists from EU member states visited the Tirana RPD operational room as part of their trip to Albania to showcase the impact of IPA-funded programmes mainly in the rule of law area.

With the investment from the EU and technical and financial support by the PAMECA IV project, … Lexo më shumë

Në kuadër të Planit të Punës së PAMECA IV dhe veçanërisht Veprimtarisë 2.7 e cila parashikon shtjellimin e mëtejshëm të analizës së kriminalitetit, në fushën e korrupsionit, për të zhvilluar bashkëpunimin dhe koordinimin e brendshëm ndërmjet institucioneve, PAMECA IV organizoi Seminarin “Mbi efektet e pavlefshmërisë”, trajtuar sipas këndvështrimit të legjislacionit Shqiptar.

Seminari … Lexo më shumë

PAMECA IV, në bashkëpunim me Ministrinë e Brendshme të Italisë, organizoi dhe financoi një vizitë studimore në Romë, Itali për Policinë e Shtetit Shqiptar dhe Policinë e Kosovës duke kontribuar sërish në trajtimin dhe krijimin e mundësive për adresimin dhe trajtimin e çështjeve të terrorizmit dhe krimit të organizuar në … Lexo më shumë

Në kuadër të Planit të Punës, PAMECA IV ka organizuar një Vlerësim Schengen. Ky aktivitet është një iniciativë e përbashkët e PAMECA, OSBE Prezenca në Shqipëri dhe Drejtoria e Përgjithshme e Kufirit dhe Migracionit pranë Policisë së Shtetit.

Për këtë qëllim, është ngritur një Ekip Vlerësuesish, në përbërje të të cilit … Lexo më shumë