PAMECA IV AL

Në 13 dhjetor 2018, Eksperti Ndërkombëtar për Krimin e Organizuar të PAMECA V organizoi një seminar për oficerët e policisë gjyqësore të Drejtorisë Vendore të Policisë Fier, i cili mblodhi 13 specialistë nga Sektori për Hetimin e Krimeve, Seksioni i Krimeve ndaj personit/ pasurisë/ të miturve, Krimi Ekonomik dhe Financiar, … Lexo më shumë

Më 13 dhjetor 2018, PAMECA V në bashkëpunim me Plicinë e Shtetit organizoi një takim koordinues të donatorëve mbi “Prezantimin e Programit Vjetor të Trajnimit të Policisë së Shtetit Shqiptar për vitin 2019: Nevojat e Trajnimit dhe Nevoja e Mbështetjes së Donatorëve Ndërkombëtarë”. Qëllimi i këtij takimi ishte të promovohet … Lexo më shumë

Më 12 dhe 13 dhjetor 2018, PAMECA V organizoi një trajnim dy-ditor mbi “Gratë në Lidership” për oficerët e Policisë së Shtetit.

Fjala e hapjes u mbajt nga Drejtuesi i Ekipit të PAMECA V, z. Carlo D’Achille, Drejtori i Burimeve Njerëzore të Policisë së Shtetit, z. Nikollë Rica, Dekani i Fakultetit … Lexo më shumë

Projekti PAMECA V organizoi fazën e tretë të trajnimit mbi “Gjyqtarin e Seancës Paraprake”, më 3 deri më 4 dhjetor 2018. Trajnimi ishte një vazhdim i dy të mëparshmëve respektivisht të mbajtura në janar dhe qershor 2018. Raundi i tretë i këtij trajnimi u organizua si një aktivitet i përbashkët … Lexo më shumë

Më 22 nëntor 2018, PAMECA V në bashkëpunim me UNODC organizoi një seminar mbi “Standardizimin dhe Institucionalizimin e Statistikave të Krimit”, ku morën pjesë përfaqësues të Policisë së Shtetit, Prokurorisë së Përgjithshme, Ministrisë së Drejtësisë, Institutit të Statistikave, EURALIUS, OSBE dhe IPA 2017.

Fjala e hapjes u mbajt nga Zëvendës-drejtuesi i … Lexo më shumë

Më 21 nëntor 2018, PAMECA V mbështeti Akademinë e Sigurisë në organizimin e Konferencës së Tretë Ndërkombëtare Shkencore mbi “Krimin Kompjuterik, Krimin Kibernetik dhe Sigurinë Kombëtare”. Seminari u mbajt në ambientet e Akademisë së Sigurisë dhe gjithashtu u mbështet nga OSBE, NATO dhe Projekti IPA 2017.

Ministri i Brendshëm, Z. Sandër … Lexo më shumë

PAMECA V, në bashkëpunim të ngushtë me Sektorin e ADN-së së Institutit të Policisë Shkencore, organizoi një seminar një-ditor mbi ekspertizën e AND-së në procesin hetimor me punonjës të policisë të Departamentit të Policisë Kriminale dhe prokurorë të Prokurorisë së Krimeve të Rënda dhe prokurorë të Prokurorisë së rrethit gjyqësor … Lexo më shumë

Më 14-15 nëntor 2018, PAMECA V dhe Prezenca e OSBE-së në Shqipëri bashkë-organizuan seminarin për “Bashkëpunimin Gjyqësor Ndërkombëtar me Shtetet Anëtare të BE-së dhe Skuadrat e Përbashkëta Hetimore”.

Ky aktivitet i përbashkët mblodhi bashkarisht prokurorë shqiptarë, oficerët e policisë gjyqësore, ekspertë dhe prokurorë nga Shtetet Anëtare të BE-së (Itali, Bullgari dhe … Lexo më shumë

PAMECA V organizoi një trajnim të hapur për 72 studentë të vitit të tretë Fakultetit të Sigurisë dhe Hetimit, Akademia e Sigurisë, në 12 nëntor 2018. Trajnimi “Teknikat e hetimit te krimit financiar për të luftuar krimin e organizuar -nga trafikimi i drogës deri te përdorimi i parave të pista” … Lexo më shumë