PAMECA IV AL

Në 6 qershor, 2018 PAMECA V organizoi nje trajnim ku morën pjesë tetëdhjetë studentë të Fakultetit të Sigurisë dhe Hetimit, Akademia e Sigurisë. Qëllimi i këtij aktiviteti ishte përmirësimi i mëtejshëm i kapaciteteve të Policisë së Shtetit sa i përket teknikave pro-aktive hetimore, siç përcaktohet në nën-aktivitetin 1.4.2 “Asistencë ndaj … Lexo më shumë

 Më 31 maj 2018, PAMECA V inicioi një tryezë të rrumbullakët midis Shkollës së Magjistraturës dhe Akademisë së Sigurisë, për të diskutuar mbi bashkëpunimin e ardhshëm dhe sfidat e këtyre institucioneve arsimore lidhur me zbatimin e ligjit. Kjo tryezë e rrumbullakët mblodhi së bashku, zyrtarë të lartë, përfaqësues të Policisë … Lexo më shumë

Në datat 21-24 maj 2018, PAMECA V, PKM dhe OSBE kryen një mision të përbashkët katër ditor për vlerësimin e kufirit jeshil përgjatë kufirit ndërmjet Shqipërisë dhe ish-RJM. Ekipi i misionit përbëhej nga tre vlerësues të PKM, të udhëhequr nga Eksperti Afat-gjatë për MIK i PAMECA V dhe nga një … Lexo më shumë

Në 22 dhe 23 maj 2018, PAMECA V organizoi një trajnim dy- ditor pranë ambjenteve të Drejtorisë Vendore të Policisë Elbasan ku morën pjesë 12 specialistë të krimeve të rënda dhe krimit të organizuar nga Drejtoritë Vendore të Policisë Tiranë, Elbasan, Korçë dhe Durrës.

Qëllimi i këtij aktiviteti ishte përmirësimi i … Lexo më shumë

Në javën 14 – 18 maj 2018, PAMECA V organizoi disa trajnime rajonale për të siguruar ekspertizën e nevojshme për të forcuar kapacitetet profesionale të zyrtarëve të policisë gjyqësore dhe prokurorëve nga rrethet për të hetuar dhe ndjekur penalisht trafikimin e narkotikëve në mënyrë efektive duke i sjellë ata kryesit … Lexo më shumë

Një total prej 86 studentësh të Fakultetit të Sigurisë dhe Hetimit, Akademia e Sigurisë, ndoqën trajnimin mbi “Metodat e organizimit të grupit dhe procesit hetimor, dhe teknikat hetimore proaktive për të luftuar krimin e organizuar”. Trajnimi i datës 16 Maj, zgjati për tre orë dhe u drejtua nga Z. Mirarchi, … Lexo më shumë

Më datën 10 Maj 2018, Eksperti Afat Gjatë i PAMECA V, Z. Giovanni Paqua zhvilloi nje takim pune me Komandantin e Gardës së Republikës së Shqipërisë, Gjeneral Z. Gramos Sako.

Në fokus të këtij takimi qëndronte procesi i vetingut, pjesë e të cilit ishte edhe Garda e Republikës, si Institucion varësie … Lexo më shumë

Gjatë javës 7 – 11 May 2018, PAMECA V rekrutoi një ekspert afatshkurtër, znj. Lucia Muscari, shefe e Zyrës së Shtypit të Policisë së Shtetit Italian, për rritjen e kapaciteteve të komunikimit të Policisë së Shtetit me median. Gjatë vizitës në terren, znj. Muscari dhe z. Giovanni Pasqua, eksperti afatgjatë … Lexo më shumë

Projekti PAMECA V u bë pjesë e Aktivitetit ‘EU Village’ në Sheshin Skënderbej, i cili u zhvillua nga Delegacioni i Bashkimit Europian në Shqipëri, në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë, si pjesë e javës së veprimtarive festive me rastin e Ditës së Europës, që nderon paqen dhe unitetin e njerëzve në … Lexo më shumë