PAMECA IV AL

PAMECA V në bashkëpunim të ngushtë me Prokurorinë e Përgjithshme Shqiptare dhe Projektin e Asistencës Teknike të Këshillit të Lartë Gjyqësor Italian zhvilluan raundin e dytë të trajnimit online mbi veprat penale që lidhen me ushtrimin e detyrës. Trajnimi u zhvillua me date 14 dhe 15 janar 2021 dhe u … Lexo më shumë

PAMECA V në bashkëpunim të ngushtë me Prokurorinë e Përgjithshme Shqiptare dhe Projektin e Asistencës Teknike të Këshillit të Lartë Gjyqësor Italian zhvilluan raundin e dytë të trajnimit online mbi pastrimin e parave dhe hetimin financiar. Trajnimi u zhvillua me date 12 dhe 13 janar 2021 dhe u ndoq nga … Lexo më shumë

Sot më 12 Janar 2021, në kuadër të zvogëlimit të projektit dhe në zbatim të Kontratës së Grantit të PAMECA V, dy automjete me pronësi të mëparshme dhe të përdorura nga PAMECA V, i’u dorëzuan Strukturës së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar për përdorim nga Byroja Kombëtare e … Lexo më shumë

PAMECA V në bashkëpunim me Prokurorinë e Përgjithshme dhe Projektin e Asistencës Teknike të Këshillit të Lartë Italian të Drejtësisë, zhvilloi një trajnim online dy-ditor mbi veprat penale lidhur me detyrën. Duke patur parasysh rëndësinë e kësaj kategorie veprash penale, Prokuroria e Përgjithshme ka nëshkruar një Marrëveshje Bashkëpunimi me Kontrollin … Lexo më shumë

PAMECA V në bashkëpunim të ngushtë me Prokurorinë e Përgjithshme Shqiptare dhe Projektin e Asistencës Teknike të Këshillit të Lartë Gjyqësor Italian zhvilluan një trajnim dy-ditor online mbi pastrimin e parave dhe hetimet financiare. Qëllimi kryesor i këtij trajnimi është përafrimi i qasjeve institucionale dhe praktikave të punës, në kuadër … Lexo më shumë

 

 

Prezenca e psikologut është thelbësore për Policinë e Shtetit duke marrë parasysh shumllojshmërinë emocionale të oficerëve të policisë në përditshmërinë e tyre si dhe rolin e tyre të detyrueshëm në organizatën e Policisë. PAMECA V në bashkëpunim të ngushtë me Policinë e Shtetit dhe Urdhërin e Psikologut organizuan një seminar … Lexo më shumë

PAMECA V, më datë 13.11.2020, mbështeti organizimin e një takimi virtual midis Drejtuesit të SPAK, Z. Arben Kraja, Drejtorit të BKH, Znj. Aida Hajnaj dhe Drejtorit të Përgjithshëm të DIA-s Z. Maurizio Vallone, Zëvendës Drejtorit të Përgjithshëm Administrativ Z. Antonio Basilicata me praninë e Prefektit Italian Z. Vittorio Rizzi, Zëvënës … Lexo më shumë

PAMECA V facilitoi organizimin e një takimi virtual midis Kreut të SPAK, Z. Arben Kraja dhe Drejtorit të BKH, Znj. Aida Hajnaj me Drejtorinë Kombëtare të Antimafisë dhe Antiterrorit të përfaqësuar nga Prokurori Kombëtar Italian, Dr. Federico Cafiero de Raho.

Në takim morën pjesë edhe Prokurorë Rajonal Italian si dhe Prokuror … Lexo më shumë

PAMECA V facilitoi organizimin e një Konference të Përbashkët ndërmjet EUROPOL dhe Drejtorit të BKH, Znj. Aida Hajnaj të mbajtur në 29 Tetor 2020 ku morën pjesë Z. Jari Liukku, Shefi i ESOCC, Z. Roberto Garbini, Specialist i Projekteve Analitike (AP Copper) dhe Drejtues të përfaqësive të vendeve të BE … Lexo më shumë