PAMECA IV AL

Nga 21 janari deri më 8 shkurt 2019, PAMECA V në bashkëpunim të ngushtë me Shefin e Sektorit të Policimit në Komunitet të PSH, përfaqësuesit e Njësive rajonale të Antiterrorizmit e të Qendrës Kundwr Ekstremizmit të Dhunshëm përfunduan seminarin mbi “Zbulimin i Ekstremizmit të Dhunshëm”.

Ky seminar u mbajt në Drejtoritë … Lexo më shumë

Më 31 janar-1 shkurt 2019, PAMECA V organizoi një seminar trajnues dy-ditor mbi auditimin e performancës së drejtorive buxhetore dhe të financave, i cili mblodhi pjesëmarrës nga Drejtoria e Standardeve Profesionale dhe sektori i Auditimit në PSH, nga Prokuroria dhe nga Ministria e Financave.

Trajnimi u hap nga Z. Arben Saliu, … Lexo më shumë

Më 28 janar 2019, u mblodhën drejtorët dhe zëvendësdrejtorët e departamenteve e drejtorive të Policisë qendrore dhe vendore dhe të njësisë së ndërhyrjes së shpejtë të Policisë së Shtetit (PSH), për një seminar trajnimi mbi menaxhimin e ngjarjeve të mëdha dhe të veçanta në nivel strategjik. Të ftuar qenë dhe … Lexo më shumë

PAMECA V në bashkëpunim me Shkollën e Magjistraturës dhe Akademinë e Sigurisë, organizoi një seminar mbi krimin mjedisor, i cili synonte të saktësonte kuadrin ligjor dhe të rriste ndërgjegjësimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve mbi natyrën e këtyre krimeve, duke I nxitur ata për të kryer një numër më të lartë … Lexo më shumë

PAMECA V zhvilloi një kurs-trajnimi 5-ditor për 12 punonjës të Njësisë së Vëzhgimit të Forcës së Posaçme Operacionale (FPO). Trajnimi u drejtua nga Eksperti Afatgjatë për Krimin e Organizuar të PAMECA V në bashkëpunim me Njësinë e Agjentëve Nën-mbulim dhe me Drejtorinë e FPO-së. Qëllimi i këtij aktiviteti ishte forcimi … Lexo më shumë

 

Eksperti Junior Ndërkombëtar për Krimin e Organizuar në PAMECA V mbajti një trajnim për studentët e Fakultetit të Sigurisë dhe Hetimit, Akademia e Sigurisë, në datën 21 janar. Trajnimi u hartua në përputhje me nën- aktivitetin e Planit të Punës së PAMECA V “Mbështjetje për kadetët e Akademisë së Sigurisë … Lexo më shumë

Më 15 janar, PAMECA V në bashkëpunim me EURALIUS V dhe Shkollën e Magjistraturës organizuan Trajnimin për Dëshminë Atipike, ku morën pjesë 30 gjyqtarë dhe prokurorë shqiptarë.

Ky trajnim trajtoi tema si Koncepti i dëshmive atipike, rëndësia dhe administrimi i tyre, rasti gjyqësor i GJEDNJ-së për provat atipike (kur nuk shkel … Lexo më shumë

PAMECA V, zhvilloi një trajnim praktik dedikuar teknikave të qitjes për Njësitë e Vëzhgimit të Forcës së Posaçme Operacionale, në datat 10-14 Dhjetor 2018.

Kursi i trajnimit u zhvillua për 15 punonjës, të cilët u njohën me praktikat dhe teknikat më të mira të kundërpërgjigjes me zjarr në pozicione dhe distanca … Lexo më shumë

Në 13 dhjetor 2018, Eksperti Ndërkombëtar për Krimin e Organizuar të PAMECA V organizoi një seminar për oficerët e policisë gjyqësore të Drejtorisë Vendore të Policisë Fier, i cili mblodhi 13 specialistë nga Sektori për Hetimin e Krimeve, Seksioni i Krimeve ndaj personit/ pasurisë/ të miturve, Krimi Ekonomik dhe Financiar, … Lexo më shumë