Takimi Koordinues i Donatorëve “Prezantimi i Programit Vjetor të Trajnimit të Policisë së Shtetit për vitin 2019: Nevojat e Trajnimit dhe Nevoja e Mbështetjes së Donatorëve Ndërkombëtarë”.

Donor-2

Takimi Koordinues i Donatorëve “Prezantimi i Programit Vjetor të Trajnimit të Policisë së Shtetit për vitin 2019: Nevojat e Trajnimit dhe Nevoja e Mbështetjes së Donatorëve Ndërkombëtarë”.

Më 13 dhjetor 2018, PAMECA V në bashkëpunim me Plicinë e Shtetit organizoi një takim koordinues të donatorëve mbi “Prezantimin e Programit Vjetor të Trajnimit të Policisë së Shtetit Shqiptar për vitin 2019: Nevojat e Trajnimit dhe Nevoja e Mbështetjes së Donatorëve Ndërkombëtarë”. Qëllimi i këtij takimi ishte të promovohet puna e Strukturave të Trajnimeve të Policisë së Shtetit dhe misioni i Akademisë së Sigurisë, si dhe të theksohet rëndësia e një koordinimi më të mirë të palëve kombëtare dhe ndërkombëtare në procesin e trajnimit.

Në takim ishin të pranishëm zyrtarë të lartë të Policisë Shqiptare dhe përfaqësues të organizatave ndërkombëtare që kryesisht ofrojnë mbështetje për Policinë e Shtetit.

me shume foto …

 

 

/ @sq