PAMECA V, PKM dhe OSBE përfundojnë misionin e përbashkët të vlerësimit të kufirit jeshil në kufirin Shqipëri-ish-RJM

Images