Seminar mbi “Praktikat më të mira Ndërkombëtare, të BE dhe të Ballkanit mbi Policimin në Komunitet, dhe fokus në detektimin e Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Radikalizmit”

Images