PAMECA V mbështeti Konferencën e Tretë Ndërkombëtare Shkencore mbi “Krimin Kompjuterik, Krimin Kibernetik dhe Sigurinë Kombëtare”

Images