PAMECA V organizoi Fazën e Tretë të Trajnimit mbi “Gjyqtarin e Seancës Paraprake”

Images