Takimi Koordinues i Donatorëve “Prezantimi i Programit Vjetor të Trajnimit të Policisë së Shtetit për vitin 2019: Nevojat e Trajnimit dhe Nevoja e Mbështetjes së Donatorëve Ndërkombëtarë”.

Images