Ushtrim Simulues mbi Teknikat e Kontrollit të Ndërtesave dhe Personave.

Images