Moduli i dytë mbi ushtrimeve simuluese për Teknikat e Kontrollit të Ndërtesave dhe Personave

Images