PAMECA V organizoi Mbledhjen e Gjashtë të Palëve të Interesuara