12 Specialisë për Hetimin e Krimeve të Rënda dhe Krimit të Organizuar nga Tirana, Elbasani, Korça dhe Durrësi u trajnuan mbi Teknikat Proaktive Hetimore për të Luftuar Krimin e Organizuar

Images