Takim koordinimi për trajnimet e ofruara nga shtetet anëtare të BE-së dhe partnerët ndërkombëtarë për PKM-në

Images