Tryezë e Rrumbullakët mbi projekt Rregulloren e Vlerësimit të Sistemit të Përformancës dhe Integritetit të Oficerëve të Policisë Gjyqësore