PAMECA V dhe EURALIUS V organizuan trajnimin mbi “Provat Atipike” për gjyqtarë e prokurorë Shqiptar

Images