Seminar mbi mbledhjen e te dhenave , manaxhimin dhe analisen e riskut.

Images

Event Details